Wiadomości - Aktualności

"SMASHED" - INFORMACJE O PROGRAMIE

Dodał: Mariusz Data: 2022-12-22 08:18:13 (czytane: 202)

„Smashed” to bezpłatny, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez młodzież.

Interaktywna aplikacja cyfrowa „Smashed” i zsynchronizowany z nią materiał video wpływa na modelowanie postawy antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. 
Program ten dotarł już do 1,5 mln młodych ludzi, a wersja online jest obecnie dostępna w 30 krajach na całym świecie. „Smashed” został opracowany przez Collingwood Learning w Wielkiej Brytanii i jest specjalnie dostosowany do każdego kraju, w którym jest realizowany.

Adaptacja scenariusza odbywa się z udziałem ekspertów, scenarzystów i reżyserów z danego kraju. Scenariusz polskiej edycji „Smashed” opracował profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacek Wasilewski – wybitny komunikolog, autor licznych scenariuszy i książek, ekspert od
storytellingu i mediów. Polską wersję video przygotował zespół pod kierownictwem uznanego producenta filmowego Marka Władyki z udziałem aktorów młodego pokolenia.

Inicjatorem polskiej edycji programu „Smashed” i kampanii społecznej na rzecz budowania odpowiedzialnych postaw jest międzynarodowy koncern Diageo, którego globalna strategia „Społeczeństwo 2030” (Society 2030 Spirit of Progress) zakłada ambitny cel przeszkolenia programem Smashed 10 milionów młodych ludzi do 2030 roku. Koordynatorem Programu jest UN Global Compact Network Poland wspierany realizacyjnie przez agencję Brand Republic. Kampania prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

Częstotliwość odbioru odpadów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach....