Wiadomości - Dla rolnika

15 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich

Dodał: Data: 2018-06-11 12:40:27 (czytane: 239)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).

Niezbędne do uzupełnienia wniosku będzie przedłożenie przez rolnika: numeru ewidencyjnego gospodarstwa, ostatnich ośmiu cyfr numeru rachunku bankowego rolnika, wartości ostatniej płatności otrzymanej z ARiMR w 2017 r. oraz struktury upraw na poszczególnych działkach w 2018 r.

Pomocy udzielać będą: Mariusz Szcześniak (pok. 17), Mirosław Rajtar (pok. 7),

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/23/2018

więcej..

Dni Stopnicy i Dożynki Gminne 2018

08/18/2018

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej ...

Zabezpieczono środki finansowe na priorytetowe inwestycje- kompleks rehabilitacyjno- opiekuńczy oraz inkubator przetwórstwa rolnego....