Wiadomości - Aktualności

15 marca upływa termin rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Dodał: Data: 2019-03-11 07:12:01 (czytane: 471)

Uprzejmie informujemy, iż rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mogą składać wnioski,  w okresie od 11 lutego:

a) do 15 lutego 2019 r. o kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020;

b) do 15 marca 2019 r. o przyjęcie do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.

Przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj.: dzieci z rocznika 2016, 2015, 2014 oraz 2013.
Wnioski dostępne są w sekretariacie Zespołu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji zgodnie z Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30 stycznia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego
na rok szkolny 2019/2020.

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

11.02.2019 r.

15.02.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                        o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Rekrutacja

11.02.2019 r.

15.03.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

18.03.2019 r.

20.03.2019 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

21.03.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

21.03.2019 r.

29.03.2019 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

02.04.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )

23.04.2019 r.

30.04.2019 r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków                        o przyjęcie do przedszkola wraz                               z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

06.05.2019 r.

08.05.2019 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

13.05.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

13.05.2019 r.

24.05.2019 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

28.05.2019 r.

900

Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 Do pobrania:

1.    Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznego przedszkola- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Kryteria_na_drugim_etapie_rekrutacji_do_publicznego_przedszkola.pdf

2.   Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkolaków, którzy obecnie uczęszczają już do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy)-

http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_kontynuacja.docx

     3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/wniosek_SP.docx

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

...