Wiadomości - Dla rolnika

3399 zł - dochód z 1 ha przeliczeniowego ustalony przez GUS

Dodał: Data: 2018-12-18 09:22:28 (czytane: 6090)

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Według danych opublikowanych w 2018 r. dochód z hektara przeliczeniowego wyniósł 3399 zł. W ubiegłym roku poziom ustalonego przez GUS dochodu wynosił 2577 zł.

Wskazany dochód będzie brany pod uwagę przy ustalenie prawa do m.in. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

Aby samodzielnie obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie należy pomnożyć ilość hektarów przeliczeniowych oraz stawkę ogłoszoną przez GUS, uzyskany wynik podzielić przez 12 miesięcy, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie. W ten sposób uzyskujemy miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków oraz ustanowiła dopłaty...