Wiadomości

Aktualności:

Jak zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne?

Dodał: dnia 2017-05-29 09:43:29 - (czytane 71 razy)

Procedura zgłaszania szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. wiecej»

TAGI:

Sens hierarchii postępowania z odpadami

Dodał: PatrykL dnia 2017-05-29 09:42:49 - (czytane 44 razy)

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego udostępnia broszurę informacyjną dotyczącą postępowania z odpadami. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty obszarowe można składać tylko do dnia 31 maja

Dodał: dnia 2017-05-29 08:18:52 - (czytane 35 razy)

Biura powiatowe ARiMR czynne będą w godzinach 06:00-20:00. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 2,5 mln złotych na budowę przedszkola w Stopnicy

Dodał: dnia 2017-05-25 13:54:39 - (czytane 227 razy)

W dniu 25 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych, przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Nowak, podpisał Pre- umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy”. wiecej»

TAGI:

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2017-05-25 13:45:26 - (czytane 84 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Dodał: Mariusz dnia 2017-05-24 12:52:07 - (czytane 126 razy)

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe. wiecej»

TAGI:

27 600 zł na rozpoczęcie działaności gospodarczej

Dodał: dnia 2017-05-24 12:22:03 - (czytane 92 razy)

Do 31 maja 2017 r. przedłużono termin składania wniosków w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Dodał: dnia 2017-05-24 12:20:27 - (czytane 55 razy)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utworzenie pracowni edukacji ekologiczno– przyrodniczej w szkole podstawowej w Stopnicy

Dodał: dnia 2017-05-23 14:18:57 - (czytane 182 razy)

W dniu 17 maja 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica.

wiecej»

TAGI:

Bezpłatne badania mammograficzne w Stopnicy

Dodał: dnia 2017-05-18 13:02:25 - (czytane 230 razy)

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 1 czerwca 2017r. (czwartek). wiecej»

TAGI:

Majówka Stopnicka

Dodał: Mariusz dnia 2017-05-15 15:26:25 - (czytane 1693 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy, Rada Miejska oraz Gminne Centrum Kultury w Stopnicy serdecznie zapraszają na Majówkę Stopnicką, która odbędzie się w 27-28 maja 2017r. Imprezę uświetni czeski LUNAPARK! Zapraszamy serdecznie. wiecej»

TAGI:

Segregowanie odpadów komunalnych- 10 podstawowych zasad

Dodał: dnia 2017-05-15 08:01:59 - (czytane 294 razy)

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego stopnia recyklingu oraz mającymi wejść w życie bardziej restrykcyjnymi przepisami w zakresie segregowania odpadów komunalnych przedstawiamy poniżej 10 podstawowych zasad ich segregowania. wiecej»

TAGI:

Uwaga! Wkrótce wprowadzone zostaną zmiany przepisów dotyczące wycinki drzew

Dodał: dnia 2017-05-15 07:51:58 - (czytane 305 razy)

Wydłużenie terminu z 14 do 21 dni, w którym gmina będzie miała czas na oględziny działki, po zgłoszeniu zamiaru wycinki oraz zmiana wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia - to niektóre z poprawek Senatu, jakie w czwartek zaakceptował Sejm. wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”

Dodał: dnia 2017-05-15 07:30:16 - (czytane 271 razy)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził regulamin konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”. wiecej»

TAGI:

Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok do końca maja

Dodał: dnia 2017-05-12 11:47:27 - (czytane 245 razy)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. wiecej»

TAGI:

Harmonogram prac komisji (dot. przymrozków wiosennych)

Dodał: Mariusz dnia 2017-05-10 14:40:55 - (czytane 709 razy)

UMiG Stopnica informuje, iż dnia 15 maja 2017r. rozpoczną się prace związane z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Stopnica - spowodowanych przymrozkami wiosennymi. wiecej»

TAGI:

Szacowanie strat spowodowanych przymrozkiem wiosennym

Dodał: Mariusz dnia 2017-05-10 14:20:38 - (czytane 272 razy)

Informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkiem wiosennym, który miał miejsce w dniu 10-05-2017 r. jaki wystąpił w uprawach na terenie Gminy Stopnica. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

Dodał: dnia 2017-05-10 07:35:09 - (czytane 289 razy)

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy informuje, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica z budżetu Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 22 950 zł. wiecej»

TAGI:

15 maja upływa termin składania wniosków o dopłaty obszarowe

Dodał: dnia 2017-05-08 10:23:14 - (czytane 112 razy)

Do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. wiecej»

TAGI:

Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Dodał: dnia 2017-05-06 14:00:25 - (czytane 145 razy)

W piątek, 5 maja o godzinie 12.00 w sali lustrzanej Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Lokalną Grupą Działania „Królewskie Ponidzie" a przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich

Dodał: dnia 2017-05-05 14:46:37 - (czytane 119 razy)

W dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) w godzinach 10:00- 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy odbędą się bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich przez mieszkańców. wiecej»

TAGI:

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych

Dodał: dnia 2017-05-04 13:19:40 - (czytane 190 razy)

Starosta Buski informuje, że w celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi oraz kredytów i pożyczek udzielonych w latach 1945-1990 ... wiecej»

TAGI:

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie wycinki krzaków

Dodał: dnia 2017-05-04 13:06:48 - (czytane 199 razy)

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju informuje, że przy drogach powiatowych na poszczególnych gminach na terenie Powiatu Buskiego, w ramach bieżącego utrzymania, wykonywane są prace polegające na wycince krzaków i odrostów z poboczy, skarp i dna rowów. wiecej»

TAGI:

100 tys. zł. premii dla młodych rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia

Dodał: dnia 2017-04-27 14:27:38 - (czytane 181 razy)

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. wiecej»

TAGI:

Konkurs- Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Dodał: dnia 2017-04-27 13:08:18 - (czytane 142 razy)

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej podjął uchwałę o ogłoszeniu XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". wiecej»

TAGI:

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-27 07:49:44 - (czytane 231 razy)

Burmistrz, Rada Miejska w Stopnicy serdecznie zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. wiecej»

TAGI:

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-24 08:18:05 - (czytane 167 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja dla podróznych wjeżdzających do Unii Europejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-24 08:10:57 - (czytane 206 razy)

wiecej»

TAGI:

Szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-21 14:57:32 - (czytane 603 razy)

Informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi (2017-04-16 do 2017-04-21) jakie wystąpiły w uprawach na terenie Gminy Stopnica. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-20 13:19:28 - (czytane 234 razy)

Na podstawie art. 38. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490), wiecej»

TAGI:

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: dnia 2017-04-19 13:05:48 - (czytane 233 razy)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają wsparcie finansowe w wysokości 27 600 zł. wiecej»

TAGI:

Budowa kaplicy na cmentarzu w Stopnicy przebiega szybciej niż oczekiwano

Dodał: dnia 2017-04-18 13:21:26 - (czytane 594 razy)

Roboty symbolicznie rozpoczęte zostały przez pomysłodawców budowy. wiecej»

TAGI:

Świąteczne Życzenia

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-13 11:37:22 - (czytane 290 razy)

Z okazji Świąt Wielkanocnych Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy i gościom zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, uśmiechu, smacznego jajka oraz wielu mi³ych chwil w gronie najbliższych. wiecej»

TAGI:

Informacja Powiatowego Biura ARiMR

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-12 11:09:01 - (czytane 220 razy)

Biuro Powiatowe ARiMR w Busku Zdroju informuje iż termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 mija w dniu 15 maja 2017 roku. wiecej»

TAGI:

Obchody 707 rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-12 10:48:20 - (czytane 561 razy)

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają na obchody 707 rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

Dodał: dnia 2017-04-10 14:26:09 - (czytane 297 razy)

Informujemy, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Miasta i Gminy Stopnica, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie od mieszkańców. wiecej»

TAGI:

Do 5 maja 2017 r. mieszkańcy mogą składać wnioski o udział w realizacji projektu obejmującego wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Dodał: dnia 2017-04-08 14:13:40 - (czytane 259 razy)

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 5 maja 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie. wiecej»

TAGI:

Do 30 kwietnia 2017 r. można zaciągać w bankach współpracujących z ARiMR kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Dodał: dnia 2017-04-07 17:20:42 - (czytane 176 razy)

Kredytów z linii "ZC", przeznaczonych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, np. powstałych z tytułu zaciągniętych innych kredytów komercyjnych lub z dopłatami ARiMR do oprocentowania, nieuregulowanych płatności za zakupione pasze, nawozy, maszyny lub urządzenia rolnicze, udzielają trzy współpracujące z ARiMR banki: BGŻ BNP Paribas S.A., SGB S.A.,BPS S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze. wiecej»

TAGI:

Informacja dotycząca drobiu i innych ptaków

Dodał: Mariusz dnia 2017-04-06 11:18:09 - (czytane 280 razy)

W dniu dzisiejszym tj, 6.04.2017r. uchylone zostało Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091 z dnia 2016.12.20) nakazujące odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie. wiecej»

TAGI:

Do 28 kwietnia ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw

Dodał: dnia 2017-04-04 13:36:33 - (czytane 214 razy)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Dodał: dnia 2017-04-04 13:28:19 - (czytane 367 razy)

Na podstawie art. 38. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Czyżów: wiecej»

TAGI:

Rolniku, możesz mieć zmniejszone dopłaty!

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-31 07:57:42 - (czytane 406 razy)

Za brak zwrotu pustych opakowań po środkach ochrony roślin do sklepu grożą Ci zmniejszone dopłaty. Skorzystaj z bezpłatnego Systemu Zbiórki PSOR! wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-30 10:30:41 - (czytane 298 razy)

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30.03.2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wiecej»

TAGI:

Nie wypalajmy traw!

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-30 09:52:00 - (czytane 184 razy)

Apel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych. wiecej»

TAGI:

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-30 09:45:54 - (czytane 195 razy)

W związku z kolejną akcją składania zeznań podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju przypomina o terminie do złożenia zeznania podatkowego za 2016 rok. Termin ten upływa z dniem 2 maja 2017 roku. wiecej»

TAGI:

100 tys. zł. premii dla młodych rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia

Dodał: dnia 2017-03-27 16:33:24 - (czytane 205 razy)

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. wiecej»

TAGI:

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz dnia 2017-03-27 09:44:30 - (czytane 224 razy)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica uzyskała dofinansowanie na modernizację świetlic wiejskich

Dodał: dnia 2017-03-25 16:08:24 - (czytane 294 razy)

W dniu 23 marca 2017 r. Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawarł umowę o dofinansowanie operacji polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec oraz modernizacji świetlicy w Skrobaczowie. wiecej»

TAGI:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW W STOPNICY

Dodał: dnia 2017-03-20 15:22:46 - (czytane 506 razy)

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica we współpracy z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno- szkoleniowe wiecej»

TAGI:

Do 31 marca mieszkańcy mogą składać wnioski o udział w realizacji projektu obejmującego wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Dodał: dnia 2017-03-17 12:35:33 - (czytane 447 razy)

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 31 marca 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie.
wiecej»

TAGI: