Wiadomości

Aktualności:

Kiermasz Wielkanocny w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-03-27 07:22:36 - (czytane 16 razy)

wiecej»

TAGI:

XXX Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-03-24 07:41:26 - (czytane 101 razy)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Stopnicy w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Dodał: dnia 2023-03-21 12:16:50 - (czytane 121 razy)

wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-03-17 08:01:49 - (czytane 1156 razy)

wiecej»

TAGI:

Kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

Dodał: dnia 2023-03-16 11:39:00 - (czytane 540 razy)

wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-03-14 09:11:44 - (czytane 737 razy)

wiecej»

TAGI:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju informuje

Dodał: Mariusz dnia 2023-03-10 14:08:42 - (czytane 246 razy)

WARUNKI ZWOLNIENIA ZAKŁADÓW DROBIU (GOSPODARSTW) Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI W CELU NADANIA WETERYNARYJNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII wiecej»

TAGI:

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW

Dodał: Mariusz dnia 2023-03-10 14:06:28 - (czytane 250 razy)

Wścieklizna jest śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko odporny na działanie czynników środowiskowych. wiecej»

TAGI:

Wojskowe Targi Służby i pracy

Dodał: Mariusz dnia 2023-03-10 14:04:56 - (czytane 82 razy)

Zapraszamy na Hale Widowiskowo-Sportową ul. Republiki Pińczowskiej 42 17-18 MARCA 2023 GODZ. 9.00-18.00 wiecej»

TAGI:

#RozmawiajReaguj

Dodał: Mariusz dnia 2023-03-10 14:03:09 - (czytane 59 razy)

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne wiecej»

TAGI:

Wyższe dofinansowanie w programie Czyste powietrze

Dodał: dnia 2023-03-10 14:02:38 - (czytane 258 razy)

wiecej»

TAGI:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje, podczas targów AGROTECH, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Dodał: Mariusz dnia 2023-03-10 14:01:16 - (czytane 62 razy)

wiecej»

TAGI:

ARiMR i KRUS zapraszają na szkolenie w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-03-09 09:27:58 - (czytane 600 razy)

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczyć będzie m.in. nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. wiecej»

TAGI:

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Dodał: dnia 2023-03-08 07:38:19 - (czytane 214 razy)

wiecej»

TAGI:

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Dodał: dnia 2023-03-08 07:22:39 - (czytane 399 razy)

wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-03-04 15:23:09 - (czytane 755 razy)

wiecej»

TAGI:

Nabór na asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Dodał: dnia 2023-03-01 13:14:02 - (czytane 249 razy)

W związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, kierownik ośrodka poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Praca na umowę zlecenie. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica ogłasza postępowanie na wyłonienie zabytków, które zamierza objąć dotacją przy wsparciu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodał: dnia 2023-03-01 13:11:21 - (czytane 162 razy)

wiecej»

TAGI:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022-2030

Dodał: dnia 2023-02-28 11:15:04 - (czytane 198 razy)

wiecej»

TAGI:

Uwaga! Osoby, które oferują pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięć prośrodowiskowych (ogniwa fotowoltaiczne, kotły centralnego ogrzewania) NIE DZIAŁAJĄ z upoważnienia i w imieniu gminy

Dodał: dnia 2023-02-28 08:19:21 - (czytane 370 razy)

wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na obchody Dnia Kobiet

Dodał: dnia 2023-02-27 07:18:00 - (czytane 300 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają na obchody Dnia Kobiet. wiecej»

TAGI:

Przypominamy. Tylko do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2023-02-24 07:55:27 - (czytane 149 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.). wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała 250 000 zł na dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Dodał: dnia 2023-02-23 12:17:12 - (czytane 214 razy)

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostało udzielone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. wiecej»

TAGI:

Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów

Dodał: Mariusz dnia 2023-02-22 14:13:26 - (czytane 222 razy)

wiecej»

TAGI:

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - wkrótce nabór

Dodał: dnia 2023-02-21 12:09:20 - (czytane 181 razy)

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. We wkrótce rozpoczynającym się naborze wprowadzono kilka zmian, m.in. ze 100 tys. na 150 tys. zł podniesiono poziom pomocy. wiecej»

TAGI:

Ostrzeżenie meteorologiczne- silny wiatr

Dodał: dnia 2023-02-17 14:36:29 - (czytane 604 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Dziesławice

Dodał: dnia 2023-02-17 07:18:32 - (czytane 160 razy)

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Dziesławice: wiecej»

TAGI:

Kondolencje

Dodał: dnia 2023-02-16 18:29:02 - (czytane 1056 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: dnia 2023-02-16 10:55:31 - (czytane 1003 razy)

wiecej»

TAGI:

Wsparcie w formie produktów spożywczych- wydawanie skierowań dla osób potrzebujących, spełniających warunki ustawowe

Dodał: dnia 2023-02-13 13:48:33 - (czytane 813 razy)

wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica realizuje w 2023 r. inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości ponad 18 milionów złotych

Dodał: dnia 2023-02-13 10:56:25 - (czytane 275 razy)

wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Zaborze

Dodał: dnia 2023-02-13 07:22:41 - (czytane 141 razy)

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Zaborze: wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Dodał: Mariusz dnia 2023-02-10 12:13:13 - (czytane 237 razy)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Lista odmian zalecanych na rok 2023 dla województwa świętokrzyskiego

Dodał: Mariusz dnia 2023-02-10 12:01:03 - (czytane 243 razy)

wiecej»

TAGI:

Ostatnie dni na łyżwiarskie szaleństwo

Dodał: dnia 2023-02-10 10:48:10 - (czytane 109 razy)

Lodowisko miejskie w Stopnicy funkcjonować będzie do 12 lutego 2023 r. włącznie (niedziela). W ten sposób zakończony zostanie sezon zimowy dla wielbicieli jazdy na łyżwach. Lodowisko będzie czynne w godzinach 12:00-20:00. wiecej»

TAGI:

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich oraz Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy na rok szkolny 2023/2024

Dodał: dnia 2023-02-10 08:32:40 - (czytane 413 razy)

wiecej»

TAGI:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- nabór wniosków od mieszkańców

Dodał: dnia 2023-02-10 08:22:59 - (czytane 392 razy)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. wiecej»

TAGI:

Szkolenie dla rolników

Dodał: Mariusz dnia 2023-02-09 08:12:49 - (czytane 183 razy)

Szkolenie chemizacyjne dla rolników: "Stosowanie środków ochrony roślin" odbędzie się w dniu 13 lutego 2023 (poniedziałek) o godz. 8:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy. wiecej»

TAGI:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Dziesławice

Dodał: dnia 2023-02-07 13:44:15 - (czytane 260 razy)

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Dziesławice: wiecej»

TAGI:

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Dodał: dnia 2023-02-02 07:09:56 - (czytane 252 razy)

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmowanie wniosków. wiecej»

TAGI:

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2023-02-01 07:08:59 - (czytane 357 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.). wiecej»

TAGI:

Ruszył program Energia dla wsi

Dodał: dnia 2023-01-31 07:42:14 - (czytane 557 razy)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. wiecej»

TAGI:

W okresie ferii zimowych lodowisko funkcjonować będzie codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach 12:00-20:00

Dodał: dnia 2023-01-30 07:41:02 - (czytane 307 razy)

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. wiecej»

TAGI:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na jutrzejszy 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-01-28 16:04:01 - (czytane 287 razy)

Startujemy w niedzielę- 29 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00. wiecej»

TAGI:

Producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu wojny na Ukrainie, mogą ubiegać się o wsparcie

Dodał: dnia 2023-01-25 14:44:35 - (czytane 208 razy)

Do 31 stycznia od hodowców świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przyjmowane są wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wysokość wsparcia zależy od liczby urodzonych i zgłoszonych do rejestracji świń w oznaczonym okresie. To nowe działanie finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-25 14:28:30 - (czytane 180 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej 2023 roku wiecej»

TAGI:

Zbiórka żywności

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-24 11:10:29 - (czytane 374 razy)

wiecej»

TAGI:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-01-24 07:06:30 - (czytane 279 razy)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. wiecej»

TAGI:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w PCPR Busko-Zdrój

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-23 09:09:20 - (czytane 579 razy)

wiecej»

TAGI:

Trwa drugi etap sprzedaży węgla dla mieszkańców

Dodał: dnia 2023-01-21 12:07:14 - (czytane 408 razy)

W pierwszym etapie sprzedaży, wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli stosowny wniosek i spełniali ustawowy warunek, umożliwiono dokonanie zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla. Obecnie rozpoczęliśmy drugi etap sprzedaży i sukcesywnie informujemy telefonicznie mieszkańców o możliwości zakupu węgla po raz kolejny.
wiecej»

TAGI:

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami gazowymi

Dodał: dnia 2023-01-20 17:05:25 - (czytane 669 razy)

wiecej»

TAGI:

Szkolenie dla rolników

Dodał: dnia 2023-01-19 14:21:01 - (czytane 501 razy)

wiecej»

TAGI:

Marszobieg dla WOŚP

Dodał: dnia 2023-01-18 09:19:22 - (czytane 268 razy)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na Marszobieg dla WOŚP. wiecej»

TAGI:

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-17 10:40:44 - (czytane 364 razy)

wiecej»

TAGI:

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-17 10:34:52 - (czytane 257 razy)

wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E - nawadnianie i F - zielona energia (odnawialne źródła energii)

Dodał: dnia 2023-01-17 07:19:20 - (czytane 353 razy)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-01-13 10:56:26 - (czytane 743 razy)

Od soboty, 14 stycznia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. wiecej»

TAGI:

Kampania informacyjna systemu "Dokumenty Zastrzeżone"

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-13 07:40:41 - (czytane 153 razy)

Związek Banków Polskich kontynuuje realizację projektu "Dokumenty Zastrzeżone" wiecej»

TAGI:

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB). Dokumentacja budynku w postaci cyfrowej

Dodał: dnia 2023-01-11 14:04:19 - (czytane 304 razy)

wiecej»

TAGI:

e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

Dodał: dnia 2023-01-11 13:22:08 - (czytane 446 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Dodał: dnia 2023-01-10 09:40:51 - (czytane 166 razy)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, ciąży obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia do 31 stycznia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. wiecej»

TAGI:

Szkolenia rolników

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-10 09:40:06 - (czytane 513 razy)

wiecej»

TAGI:

Trwa realizacja projektu „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica”

Dodał: dnia 2023-01-05 07:35:41 - (czytane 574 razy)

wiecej»

TAGI:

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-02 07:50:34 - (czytane 166 razy)

wiecej»

TAGI:

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Dodał: Mariusz dnia 2023-01-02 07:28:53 - (czytane 528 razy)

wiecej»

TAGI:

Życzenia Świąteczne

Dodał: dnia 2022-12-23 07:27:16 - (czytane 455 razy)

wiecej»

TAGI:

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: dnia 2022-12-22 14:55:58 - (czytane 414 razy)

wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Dodał: Mariusz dnia 2022-12-22 09:41:05 - (czytane 190 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis. wiecej»

TAGI:

"SMASHED" - INFORMACJE O PROGRAMIE

Dodał: Mariusz dnia 2022-12-22 08:18:13 - (czytane 246 razy)

„Smashed” to bezpłatny, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez
młodzież. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

Dodał: Mariusz dnia 2022-12-22 08:08:19 - (czytane 4627 razy)

Częstotliwość odbioru odpadów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. wiecej»

TAGI:

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»