Wiadomości

Dla rolnika:

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-19 11:15:58 - (czytane 164 razy)

Podczas ostatniego posiedzenia Kierownictwa resortu rolnictwa został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020, który publikujemy w załączeniu. wiecej»

TAGI:

Korzystne zmiany dla uczestników systemów jakości

Dodał: dnia 2017-01-15 19:36:49 - (czytane 67 razy)

Z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w trakcie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów, wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do materiału siewnego

Dodał: dnia 2017-01-12 13:06:56 - (czytane 126 razy)

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. wiecej»

TAGI:

Nowe zasady obrotu ziemią rolną - serwis ANR

Dodał: dnia 2017-01-10 15:24:36 - (czytane 159 razy)

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Dodał: dnia 2017-01-01 18:38:58 - (czytane 239 razy)

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa świętokrzyskiego załączamy ulotkę informacyjną dotyczącą przedmiotowej sprawy. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt

Dodał: dnia 2016-12-27 10:16:04 - (czytane 145 razy)

Wprowadzony został obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt (bydła, owiec, kóz i świń) przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. wiecej»

TAGI:

Ustawa o ziemi - pytania i odpowiedzi

Dodał: dnia 2016-12-21 15:01:21 - (czytane 388 razy)

Za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na spotkanie dotyczące ekonomii społecznej

Dodał: dnia 2016-12-09 07:28:30 - (czytane 225 razy)

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia wiecej»

TAGI:

"Moja firma-mój sukces"- dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: dnia 2016-12-07 08:50:17 - (czytane 209 razy)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

Dodał: dnia 2016-12-07 08:37:00 - (czytane 235 razy)

W ramach projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica" Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. wiecej»

TAGI:

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

Dodał: dnia 2016-11-20 13:31:11 - (czytane 264 razy)

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1. wiecej»

TAGI:

Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 24.000 zł

Dodał: dnia 2016-11-20 13:20:06 - (czytane 246 razy)

Zapraszamy osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30 r. ż. zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim".
wiecej»

TAGI:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodał: Mariusz dnia 2016-11-10 14:04:33 - (czytane 195 razy)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” wiecej»

TAGI:

Uwaga Rolnicy! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dodał: dnia 2016-11-07 07:36:00 - (czytane 241 razy)

Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. wiecej»

TAGI:

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dodał: dnia 2016-10-17 14:10:22 - (czytane 319 razy)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. wiecej»

TAGI:

Chcesz pozyskać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej- przyjdź na szkolenie

Dodał: dnia 2016-10-13 17:10:21 - (czytane 274 razy)

Stowarzyszenie LGD “Królewskie Ponidzie” zaprasza na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularza biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

wiecej»

TAGI:

ARiMR zaprasza na szkolenie

Dodał: dnia 2016-10-12 16:55:41 - (czytane 323 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju, serdecznie zaprasza rolników z terenu Miasta i Gminy Stopnica na szkolenie z zakresu poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. wiecej»

TAGI:

Można już ubiegać się o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Dodał: dnia 2016-10-03 08:27:21 - (czytane 281 razy)

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 września do 28 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. wiecej»

TAGI:

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

Dodał: dnia 2016-09-23 13:03:26 - (czytane 360 razy)

28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. wiecej»

TAGI:

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "małe przetwórstwo" oraz tworzenie grup producentów

Dodał: dnia 2016-09-12 07:13:46 - (czytane 352 razy)

We wrześniu ARiMR uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" oraz wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Rolnicy, którzy nie mogli dotrzymać terminu na wysianie międzyplonu ścierniskowego, mogą zgłosić zmianę proekologicznego elementu zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

Dodał: dnia 2016-09-09 14:25:34 - (czytane 270 razy)

Rolnicy, którzy z przyczyn agrometeorologicznych (pogodowych) nie mogli wysiać międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA w terminie do 20 sierpnia, mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. wiecej»

TAGI:

Do 30 września br. należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej

Dodał: dnia 2016-08-31 14:17:14 - (czytane 284 razy)

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację ... wiecej»

TAGI:

ARiMR planuje wypłatę zaliczek na poczet dopłat obszarowych

Dodał: Mariusz dnia 2016-08-30 07:42:28 - (czytane 490 razy)

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina jak chronić trzodę chlewną przed ASF

Dodał: Mariusz dnia 2016-08-25 10:02:17 - (czytane 342 razy)

Rolniku!
W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj: wiecej»

TAGI:

BHP w gospodarstwie rolnym

Dodał: Mariusz dnia 2016-07-29 11:49:35 - (czytane 434 razy)

Pan Jacek Dubiński Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina podstawowe zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa zaktualizowało harmonogram przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy

Dodał: Mariusz dnia 2016-07-13 14:49:08 - (czytane 529 razy)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina rolnikom realizującym zobowiązania ekologiczne lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Dodał: dnia 2016-06-08 12:54:21 - (czytane 516 razy)

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014 - 2020) kontrola stwierdziła, że plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego, rolnik lub zarządca: wiecej»

TAGI:

Nowe rozporządzenie MOL- sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Dodał: dnia 2016-06-08 12:52:10 - (czytane 717 razy)

1 czerwca 2016r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).


wiecej»

TAGI:

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-25 10:40:57 - (czytane 556 razy)

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). wiecej»

TAGI:

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-25 10:29:43 - (czytane 481 razy)

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). wiecej»

TAGI:

40 100 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-18 13:41:49 - (czytane 580 razy)

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 czerwca 2016r. rozpoczyna kolejny nabór do projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier” wiecej»

TAGI:

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-18 13:36:16 - (czytane 378 razy)

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. wiecej»

TAGI:

Posadź las z pomocą ARiMR. Wkrótce rusza nabór wniosków!

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-04 07:59:51 - (czytane 641 razy)

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". wiecej»

TAGI:

Do 15 czerwca przedłużono termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-04 07:56:04 - (czytane 607 razy)

Komisji Europejskiej podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI:

Forum Przedsiębiorczości w Stopnicy

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-02 08:51:35 - (czytane 789 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica oraz Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" zapraszają na Forum Przedsiębiorczości w Stopnicy, które odbędzie się 31 maja (wtorek) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15. wiecej»

TAGI:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina

Dodał: Mariusz dnia 2016-04-21 14:12:58 - (czytane 590 razy)

KOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok
wiecej»

TAGI:

Modernizacja indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.

Dodał: Mariusz dnia 2016-04-07 08:02:21 - (czytane 1024 razy)

Mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków. wiecej»

TAGI:

Dowiedz się jak pozyskać dotację!

Dodał: Mariusz dnia 2016-04-07 07:50:34 - (czytane 586 razy)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji. wiecej»

TAGI:

Dotacje w wysokości 32 200 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-31 07:26:27 - (czytane 1066 razy)

Firma AMD Group na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizować będzie projekt pt.: "Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o wsparcie dla Młodych rolników, Modernizację gospodarstw oraz dopłaty bezpośrednie

Dodał: mrajtar dnia 2016-03-30 12:38:41 - (czytane 1035 razy)

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych" wiecej»

TAGI:

Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z ANR muszą posiadać do nich tytuł prawny

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-22 08:37:48 - (czytane 536 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) wiecej»

TAGI:

Zmiany w ubezpieczeniach rolnych

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-16 14:58:44 - (czytane 716 razy)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. wiecej»

TAGI:

SPRAWDŹ JAK ZDOBYĆ WSPARCIE W SEKTORZE MLEKA I WIEPRZOWINY

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-14 09:50:39 - (czytane 586 razy)

Ogromne zainteresowanie mechanizmem "Nadzwyczajnego Wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny" w ciągu ostatniego tygodnia sprawiło, że odebraliśmy tysiące telefonów. Aby być dla Państwa i służyć informacją, zwiększyliśmy zespół konsultantów. wiecej»

TAGI:

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Dodał: Mariusz dnia 2016-03-11 08:07:38 - (czytane 642 razy)

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi: wiecej»

TAGI:

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Dodał: PatrykL dnia 2016-03-02 07:10:49 - (czytane 867 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju wraz ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego serdecznie zapraszają rolników z Miasta i Gminy Stopnica na cykl szkoleń o tematyce: wiecej»

TAGI:

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016r. nabór wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Dodał: PatrykL dnia 2016-03-01 14:01:18 - (czytane 1119 razy)

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. wiecej»

TAGI:

Od 1 marca rusza nabór wniosków o dotację w wysokości 40 000 zł na założenie własnej firmy

Dodał: PatrykL dnia 2016-03-01 08:43:02 - (czytane 625 razy)

W dniach od 1 do 21 marca 2016r. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzić będzie nabór do projektu pn. „Przedsiębiorczość bez barier”. wiecej»

TAGI:

Nowa, preferencyjna linia kredytowa dla rolników z dopłatami z ARiMR

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-25 08:31:13 - (czytane 538 razy)

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. wiecej»

TAGI:

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-22 07:31:16 - (czytane 1496 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniach od 1 do 29 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu, pok. nr 5 (parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2016 r. wiecej»

TAGI:

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Dodał: PatrykL dnia 2016-02-17 22:16:47 - (czytane 1179 razy)

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. wiecej»

TAGI: