Wiadomości

Dla rolnika:

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 roku

Dodał: Mariusz dnia 2020-09-16 10:22:29 - (czytane 540 razy)

Jak można się spisać? wiecej»

TAGI:

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Dodał: dnia 2020-09-03 07:30:53 - (czytane 367 razy)

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Dodał: dnia 2020-09-01 07:34:51 - (czytane 259 razy)

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Dodał: dnia 2020-08-27 09:30:49 - (czytane 390 razy)

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. wiecej»

TAGI:

Projekt ZIEMNIAK POLSKI – wsparcie działalności rolników

Dodał: dnia 2020-08-27 09:29:48 - (czytane 370 razy)

W Polsce około 300 tysięcy gospodarstw zajmuje się produkcją ziemniaka. Nadrzędnym celem projektu ZIEMNIAK POLSKI jest wspieranie rolników w zakresie prowadzonej przez nich działalności. wiecej»

TAGI:

Pomoc krajowa dla producentów rolnych

Dodał: dnia 2020-08-17 13:49:10 - (czytane 413 razy)

wiecej»

TAGI:

W Strzałkowie powstanie inkubator przetwórstwa rolnego

Dodał: dnia 2020-08-12 07:24:26 - (czytane 531 razy)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego. wiecej»

TAGI:

Prywatny las z dotacją z PROW

Dodał: dnia 2020-08-03 07:09:57 - (czytane 425 razy)

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. wiecej»

TAGI:

Plan polowań w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego Sokół

Dodał: dnia 2020-07-30 08:53:25 - (czytane 255 razy)

wiecej»

TAGI:

Bezpieczne żniwa

Dodał: dnia 2020-07-24 15:05:36 - (czytane 321 razy)

wiecej»

TAGI:

Plan polowań w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego Szarak

Dodał: dnia 2020-07-22 08:11:08 - (czytane 349 razy)

wiecej»

TAGI:

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dodał: dnia 2020-07-16 16:00:03 - (czytane 610 razy)

wiecej»

TAGI:

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej lub uboju na użytek własny

Dodał: dnia 2020-07-10 11:35:10 - (czytane 342 razy)

wiecej»

TAGI:

Pomoc na restrukturyzację gospodarstw rolnych - pożyczki na spłatę zadłużenia związanego z działalnością rolniczą

Dodał: dnia 2020-07-10 08:42:47 - (czytane 319 razy)

wiecej»

TAGI:

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dodał: dnia 2020-07-10 08:24:11 - (czytane 262 razy)

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00. wiecej»

TAGI:

Zgodnie z ekspertyzą IMiGW szacowanie start w uprawach rolnych nie odbędzie się na obszarze całej gminy

Dodał: dnia 2020-07-03 09:40:00 - (czytane 947 razy)

Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, po analizie danych radarowych, modelowych i pomiarowych, wydał ekspertyzę, iż deszcz nawalny, który miał miejsce 21 czerwca 2020 r. wystąpił na obszarze 19 miejscowości Gminy Stopnica. wiecej»

TAGI:

Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA

Dodał: dnia 2020-07-03 07:12:12 - (czytane 336 razy)

W imieniu dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Pana Józefa Cepila przekazuję ZAPROSZENIE na spotkanie online pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA” które odbędzie się - 08 lipca 2020 godz. 12:00. wiecej»

TAGI:

Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Dodał: dnia 2020-07-02 12:40:52 - (czytane 306 razy)

wiecej»

TAGI:

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez nawalny deszcz

Dodał: dnia 2020-06-23 14:45:23 - (czytane 1240 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Stopnica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – nawalnego deszczu. wiecej»

TAGI:

Kolonie letnie dla dzieci rolników

Dodał: dnia 2020-06-22 20:08:15 - (czytane 598 razy)

Uprzejmie informuję, że w czasie tegorocznych wakacji, biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyska Izba Rolnicza organizują 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. wiecej»

TAGI:

Portal ARiMR IRZplus - zgłoś zwierzęta przez internet

Dodał: dnia 2020-06-22 11:49:31 - (czytane 573 razy)

wiecej»

TAGI:

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Dodał: dnia 2020-06-16 14:55:41 - (czytane 543 razy)

wiecej»

TAGI:

Letnie kolonie dla dzieci rolników

Dodał: dnia 2020-06-16 13:19:22 - (czytane 363 razy)

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, adresowany jest dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 r. wiecej»

TAGI:

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Dodał: dnia 2020-06-08 20:46:23 - (czytane 363 razy)

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w biurach powiatowych Agencji. wiecej»

TAGI:

Materiał siewny 2020 - ruszył nabór wniosków

Dodał: dnia 2020-05-28 09:48:04 - (czytane 317 razy)

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. wiecej»

TAGI:

Nowe wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Dodał: dnia 2020-05-27 11:23:49 - (czytane 748 razy)

wiecej»

TAGI:

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Dodał: dnia 2020-05-25 14:05:41 - (czytane 1012 razy)

Dopuszczalne są także pobory wymazów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych zatrudniających obcokrajowców przez wykwalifikowanych próbkobiorców np. w uzgodnieniu z Wojskami Obrony Terytorialnej. wiecej»

TAGI:

Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

Dodał: dnia 2020-05-22 21:26:56 - (czytane 1135 razy)

– Państwo to wspólnota. Dobrze funkcjonuje, gdy jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Dziękuję ministrowi Szumowskiemu, który zdaje sobie sprawę z wagi problemu. Mam dobre wiadomości dla rolników legalnie zatrudniających cudzoziemców. Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. wiecej»

TAGI:

Gmina Stopnica pozyskała środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego

Dodał: dnia 2020-05-22 15:06:39 - (czytane 780 razy)

Ryszard Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy Stopnica poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych – Inkubator Przetwórstwa Rolnego”. wiecej»

TAGI:

"Modernizacja... (obszar D-zakup maszyn i urządzeń rolniczych)" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" do 30 czerwca

Dodał: dnia 2020-05-22 11:25:47 - (czytane 404 razy)

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. wiecej»

TAGI:

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Dodał: Mariusz dnia 2020-05-20 10:03:13 - (czytane 468 razy)

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. wiecej»

TAGI:

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: Mariusz dnia 2020-05-20 10:02:16 - (czytane 400 razy)

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
i obszarowych z PROW. wiecej»

TAGI:

BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 ROLNIKÓW

Dodał: dnia 2020-05-19 09:38:46 - (czytane 861 razy)

wiecej»

TAGI:

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Dodał: dnia 2020-05-18 12:59:02 - (czytane 1836 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Stopnica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- wiosennych przymrozków. wiecej»

TAGI:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)

Dodał: dnia 2020-05-15 11:47:12 - (czytane 771 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI:

Mała retencja dla każdego- obowiązujące przepisy i procedury

Dodał: dnia 2020-05-13 07:34:18 - (czytane 1491 razy)

wiecej»

TAGI:

Wypalanie traw jest zabronione

Dodał: dnia 2020-05-11 07:10:27 - (czytane 260 razy)

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. wiecej»

TAGI:

Kupujmy polskie produkty

Dodał: dnia 2020-05-04 07:12:27 - (czytane 387 razy)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia koronowirusa. wiecej»

TAGI:

Odpowiedzialność za suszę ponosimy wszyscy

Dodał: dnia 2020-04-23 08:30:35 - (czytane 508 razy)

– Oszczędzajmy wodę. To dotyczy każdego z nas, nie tylko rolników – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. wiecej»

TAGI:

Działalność rolnicza w czasach koronawirusa

Dodał: dnia 2020-04-23 08:21:24 - (czytane 533 razy)

Poniżej przedstawiamy informacje dla rolników otrzymane od Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. wiecej»

TAGI:

Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków do 15 czerwca

Dodał: dnia 2020-04-22 13:19:54 - (czytane 390 razy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). wiecej»

TAGI:

Główny Inspektor Sanitarny zaleca stosowanie aplikacji ProteGO Safe

Dodał: dnia 2020-04-22 09:55:39 - (czytane 478 razy)

Aplikacja ProteGO Safe. pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19. wiecej»

TAGI:

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał: dnia 2020-04-17 12:15:06 - (czytane 602 razy)

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o udostępnienie środków na realizację „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od dnia 01.04.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach tego programu na lata 2020-2021. wiecej»

TAGI:

Od wtorku 21 kwietnia wznawiamy funkcjonowanie placu targowego w Stopnicy

Dodał: dnia 2020-04-17 07:50:20 - (czytane 1518 razy)

Wszystkie osoby przebywające na placu targowym zobowiązane są do zakrycia ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz noszenia rękawiczek ochronnych. W razie niespełnienia tego wymogu nie będą wpuszczane na teren targowiska lub będą zmuszone do jego opuszczenia. wiecej»

TAGI:

Od dzisiaj zasłanianie nosa i ust obowiązkowe

Dodał: dnia 2020-04-16 07:35:10 - (czytane 637 razy)

To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki chirurgiczne są bardziej potrzebne w szpitalach. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, aby zachować ich sterylność.”- Minister Zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. wiecej»

TAGI:

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej

Dodał: dnia 2020-04-14 10:42:28 - (czytane 1179 razy)

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety. wiecej»

TAGI:

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo poniżej 10 ha, a w strukturze upraw nie zaszły żadne zmiany, zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej, złóż za pośrednictwem poczty oświadczenie

Dodał: dnia 2020-04-09 14:20:38 - (czytane 696 razy)

wiecej»

TAGI:

APEL w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych !!!

Dodał: Mariusz dnia 2020-04-09 08:02:33 - (czytane 418 razy)

wiecej»

TAGI:

Tarcza antykryzysowa- pomoc dla osób prowadzących działalność rolniczą

Dodał: dnia 2020-04-07 18:34:29 - (czytane 655 razy)

Rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników i ich domowników wiecej»

TAGI:

Platforma Żywnościowa: zapraszamy do e-szkoleń!

Dodał: dnia 2020-04-07 07:59:32 - (czytane 425 razy)

Pionierskie rozwiązanie, jakim jest Platforma Żywnościowa, stwarza nowe możliwości rozwoju polskiego rynku rolno-spożywczego. Warto zatem zapoznać się, jak funkcjonuje Giełda i jakie korzyści wynikają z jej wdrożenia w formie e-learningu. wiecej»

TAGI: