Wiadomości

Dla rolnika:

Kolejny raz zmieniono Rozporządzenie dotyczące tzw. pomocy suszowej z ARiMR

Dodał: dnia 2022-11-23 13:50:04 - (czytane 724 razy)

Do 30 listopada osoby które nie posiadają faktur, muszą dostarczyć do Agencji oświadczenie własne (wzór w załączeniu) potwierdzające sprzedaż o wartości min. 5 000 zł wiecej»

TAGI:

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych – termin naboru do 23 listopada, do wniosku trzeba dołączyć faktury

Dodał: dnia 2022-11-17 07:46:46 - (czytane 243 razy)

wiecej»

TAGI:

Uwaga! 14 listopada opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające zasady otrzymania tzw. pomocy suszowej z ARiMR. Do 23 listopada musisz dostarczyć do Agencji, fakturę potwierdzającą sprzedaż płodów rolnych lub zwierząt o wartości min. 5 000 zł brutto

Dodał: Mariusz dnia 2022-11-15 13:27:43 - (czytane 527 razy)

wiecej»

TAGI:

17 października ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dodał: dnia 2022-10-17 14:22:29 - (czytane 448 razy)

Nabór wniosków obejmuje zadania z zakresu: wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. wiecej»

TAGI:

Susza - wnioski o oszacowanie szkód do 31 października

Dodał: dnia 2022-10-15 11:04:32 - (czytane 996 razy)

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br. wiecej»

TAGI:

W sobotę 15 października mija termin zgłoszenia szkód spowodowanych suszą za pomocą aplikacji internetowej

Dodał: dnia 2022-10-12 07:47:49 - (czytane 526 razy)

Szczegółowych informacji oraz pomocy w złożeniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica: Pan Mariusz Szcześniak- tel. 41 3779805, Pan Przemysław Kaczmarczyk- tel. 41 3779806. wiecej»

TAGI:

15 października mija termin zgłoszenia szkód spowodowanych suszą za pomocą aplikacji internetowej

Dodał: dnia 2022-10-03 08:31:13 - (czytane 416 razy)

Szczegółowych informacji oraz pomocy w złożeniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica: Pan Mariusz Szcześniak- tel. 41 3779805, Pan Przemysław Kaczmarczyk- tel. 41 3779806. wiecej»

TAGI:

Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej

Dodał: dnia 2022-09-20 08:30:23 - (czytane 881 razy)

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 17 października do 15 listopada 2022 r. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację umożliwiającą zgłaszanie szkód w uprawach rolnych (aktualizacja)

Dodał: dnia 2022-08-31 07:58:23 - (czytane 1137 razy)

wiecej»

TAGI:

Oddział Regionalny KRUS w Kielcach informuje, że prowadzi dla czynnych rolników bezpłatną rehabilitację leczniczą

Dodał: dnia 2022-08-05 11:57:39 - (czytane 707 razy)

wiecej»

TAGI:

W dniu 6 lipca 2022 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził na obszarze Gminy Stopnica zagrożenie wystąpienia suszy dla niektórych upraw na określonych kategoriach gleb

Dodał: dnia 2022-07-07 11:31:18 - (czytane 523 razy)

wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

Dodał: dnia 2022-05-26 07:13:28 - (czytane 489 razy)

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony o miesiąc. wiecej»

TAGI:

Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dodał: dnia 2022-05-26 07:12:16 - (czytane 399 razy)

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. wiecej»

TAGI:

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Dodał: dnia 2022-05-25 14:39:44 - (czytane 797 razy)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21-dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. wiecej»

TAGI:

VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dodał: dnia 2022-05-25 14:34:06 - (czytane 394 razy)

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. wiecej»

TAGI:

Termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów został wydłużony do 31 maja br.

Dodał: dnia 2022-05-16 07:28:15 - (czytane 361 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

Pozostał tylko tydzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów

Dodał: dnia 2022-05-09 18:39:07 - (czytane 514 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

16 maja upływa termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów

Dodał: dnia 2022-05-02 07:45:03 - (czytane 510 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do nawozów - już można składać wnioski, sprawdź jakie dokumenty trzeba dołączyć

Dodał: dnia 2022-04-25 11:37:48 - (czytane 618 razy)

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. wiecej»

TAGI:

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek - sprawdź warunki uczestnictwa w mechanizmie

Dodał: dnia 2022-04-25 09:27:53 - (czytane 575 razy)

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do nawozów - sprawdź procedurę ubiegania się o pomoc

Dodał: dnia 2022-04-22 07:06:54 - (czytane 792 razy)

Wnioski będzie można składać od 25 kwietnia w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. wiecej»

TAGI:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)

Dodał: dnia 2022-04-12 11:41:52 - (czytane 802 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI:

Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne w 2022 roku z dopłatą ARiMR

Dodał: dnia 2022-04-08 07:28:14 - (czytane 673 razy)

wiecej»

TAGI:

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

Dodał: dnia 2022-04-08 07:27:09 - (czytane 590 razy)

wiecej»

TAGI:

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł - wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Dodał: dnia 2022-04-08 07:25:43 - (czytane 391 razy)

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. wiecej»

TAGI:

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Dodał: dnia 2022-04-08 07:11:16 - (czytane 385 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. wiecej»

TAGI:

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

Dodał: dnia 2022-04-08 07:09:31 - (czytane 321 razy)

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r. wiecej»

TAGI:

Od 8 kwietnia 2022 r., w każdy piątek i sobotę plac targowy w Stopnicy będzie nieodpłatnie udostępniany rolnikom celem bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych klientom

Dodał: dnia 2022-04-05 07:16:46 - (czytane 2003 razy)

wiecej»

TAGI:

Bezpłatne szkolenie on-line dla rolników i osób pracujących w rolnictwie

Dodał: dnia 2022-02-16 07:12:25 - (czytane 694 razy)

wiecej»

TAGI:

XIX Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Dodał: dnia 2022-02-16 07:11:34 - (czytane 735 razy)

wiecej»

TAGI:

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego

Dodał: dnia 2022-02-15 07:15:56 - (czytane 405 razy)

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. wiecej»

TAGI:

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał: dnia 2022-02-14 10:44:49 - (czytane 579 razy)

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zmianę warunków umowy o udostępnienie środków na realizację "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" od dnia 11.02.2022 wiecej»

TAGI:

Czas na biznes

Dodał: Mariusz dnia 2022-02-09 14:09:47 - (czytane 666 razy)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” wiecej»

TAGI:

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2022-01-31 07:16:18 - (czytane 722 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.). wiecej»

TAGI:

Radykalne uproszczenia dla rolników- weź udział w ankiecie

Dodał: dnia 2022-01-19 07:17:20 - (czytane 646 razy)

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. wiecej»

TAGI:

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – start naboru

Dodał: dnia 2022-01-03 12:50:20 - (czytane 746 razy)

31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi. wiecej»

TAGI:

Trwa nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Dodał: dnia 2022-01-03 12:48:46 - (czytane 688 razy)

Do 7 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Wysokość wsparcia jakie można otrzymać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. wiecej»

TAGI:

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony

Dodał: dnia 2021-12-31 09:16:38 - (czytane 820 razy)

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r. wiecej»

TAGI:

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia

Dodał: dnia 2021-12-28 07:05:21 - (czytane 840 razy)

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Dodał: dnia 2021-12-27 10:55:36 - (czytane 764 razy)

wiecej»

TAGI:

Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

Dodał: dnia 2021-12-07 08:33:20 - (czytane 571 razy)

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Dodał: dnia 2021-12-06 11:50:42 - (czytane 596 razy)

wiecej»

TAGI:

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR w Busku-Zdroju

Dodał: dnia 2021-11-29 08:51:47 - (czytane 1290 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 01.12.2021r. zmieni się lokalizacja Biura Powiatowego ARiMR w Busku-Zdroju. Wszystkie numery telefonów pozostają bez zmian. wiecej»

TAGI:

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

Dodał: dnia 2021-11-23 07:12:20 - (czytane 588 razy)

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. wiecej»

TAGI:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2021/2022 (aktualizacja)

Dodał: Mariusz dnia 2021-11-09 13:54:59 - (czytane 1053 razy)

wiecej»

TAGI:

Powiatowy Lekarza Weterynarii informuje o aktualnym zasięgu obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

Dodał: dnia 2021-11-09 07:10:34 - (czytane 1009 razy)

wiecej»

TAGI:

Rozporządzenie 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z 29 X 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego

Dodał: Mariusz dnia 2021-11-05 12:51:38 - (czytane 815 razy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r., pod pozycją 3439 zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). wiecej»

TAGI:

Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? W listopadzie będzie można ubiegać się o wsparcie

Dodał: dnia 2021-10-22 14:46:47 - (czytane 714 razy)

22 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR. wiecej»

TAGI:

Wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD

Dodał: dnia 2021-10-22 14:45:13 - (czytane 676 razy)

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r. wiecej»

TAGI:

Agroenergia- odnawialne źródła energii dla rolników

Dodał: dnia 2021-10-04 08:14:02 - (czytane 945 razy)

Nabór wniosków w ramach: Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” (regulamin naboru) wiecej»

TAGI:

eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR

Dodał: dnia 2021-09-02 12:28:33 - (czytane 767 razy)

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej. wiecej»

TAGI:

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Dodał: dnia 2021-09-02 12:27:01 - (czytane 1011 razy)

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września

Dodał: dnia 2021-08-17 08:31:33 - (czytane 757 razy)

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r. wiecej»

TAGI:

Ankieta dla osób prowadzących własne gospodarstwa rolne

Dodał: Mariusz dnia 2021-07-23 07:26:42 - (czytane 606 razy)

wiecej»

TAGI:

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodał: dnia 2021-07-23 07:23:13 - (czytane 588 razy)

wiecej»

TAGI:

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

Dodał: dnia 2021-07-07 14:53:36 - (czytane 624 razy)

wiecej»

TAGI:

Zaproszenie na konsultacje indywidualne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z UE

Dodał: dnia 2021-07-07 07:50:25 - (czytane 700 razy)

Bezpłatne konsultacje odbędą się w dniu 15 lipca br. w godz.11:30-14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. Spotkanie przeprowadzone zostanie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Konsultacje mają charakter indywidualny i wymagają wcześniejszej rejestracji. wiecej»

TAGI:

MRiRW przypomina: stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

Dodał: dnia 2021-07-07 07:12:21 - (czytane 893 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włącza się w akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ma na celu przypomnienie rolnikom o konieczności właściwego stosowania środków ochrony roślin na bazie glifosatu. wiecej»

TAGI:

Kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie kraju

Dodał: dnia 2021-07-06 14:27:17 - (czytane 602 razy)

wiecej»

TAGI:

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

Dodał: dnia 2021-07-05 15:06:35 - (czytane 607 razy)

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych. wiecej»

TAGI:

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Dodał: dnia 2021-06-22 13:00:02 - (czytane 804 razy)

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r. wiecej»

TAGI:

Apel KRUS - Bezpieczne wakacje

Dodał: dnia 2021-06-22 12:55:50 - (czytane 594 razy)

wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Dodał: dnia 2021-06-02 10:22:49 - (czytane 869 razy)

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. wiecej»

TAGI:

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 r.

Dodał: dnia 2021-05-31 09:11:15 - (czytane 847 razy)

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Dodał: dnia 2021-05-28 13:54:02 - (czytane 649 razy)

Od 25 maja do 25 czerwca 2021 r. w ramach pomocy de minimis można ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. wiecej»

TAGI:

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Dodał: dnia 2021-05-28 13:52:29 - (czytane 603 razy)

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. wiecej»

TAGI:

Pozostało już tylko 3 tygodnie na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Wnioski można składa WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE

Dodał: dnia 2021-05-27 13:42:02 - (czytane 605 razy)

wiecej»

TAGI:

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Dodał: dnia 2021-05-26 12:42:56 - (czytane 691 razy)

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla: wiecej»

TAGI:

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Dodał: Mariusz dnia 2021-05-26 09:30:11 - (czytane 533 razy)

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. wiecej»

TAGI:

Zakaz dotyczący grypy ptaków odwołany

Dodał: Mariusz dnia 2021-05-26 09:08:40 - (czytane 532 razy)

Uchylenie rozporządzenia nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu buskiego. wiecej»

TAGI:

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»