Wiadomości

Dla rolnika:

100 tys. zł. premii dla młodych rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia

Dodał: dnia 2017-03-27 16:33:24 - (czytane 39 razy)

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. wiecej»

TAGI:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW W STOPNICY

Dodał: dnia 2017-03-20 15:22:46 - (czytane 341 razy)

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica we współpracy z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno- szkoleniowe wiecej»

TAGI:

Do 31 marca mieszkańcy mogą składać wnioski o udział w realizacji projektu obejmującego wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Dodał: dnia 2017-03-17 12:35:33 - (czytane 246 razy)

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 31 marca 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie.
wiecej»

TAGI:

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Dodał: dnia 2017-03-14 07:10:46 - (czytane 187 razy)

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. wiecej»

TAGI:

Od 30 marca rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na restrukturyzację małych gospodarstw

Dodał: dnia 2017-03-01 13:25:37 - (czytane 326 razy)

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

100 tys. zł na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich- nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu

Dodał: dnia 2017-02-08 07:14:44 - (czytane 571 razy)

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. wiecej»

TAGI:

ARiMR uruchomiła specjalny formularz dla beneficjentów do zadawania pytań

Dodał: dnia 2017-02-06 14:10:07 - (czytane 190 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. wiecej»

TAGI:

Kredyty inwestycyjne i kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych są dostępne w bankach współpracujących z ARiMR

Dodał: dnia 2017-02-06 13:59:53 - (czytane 190 razy)

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. wiecej»

TAGI:

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2017-02-03 07:51:23 - (czytane 424 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniach od 1 do 28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu, pok. nr 5 (parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2017 r. wiecej»

TAGI:

Kto w 2017 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich?

Dodał: dnia 2017-02-03 07:24:00 - (czytane 287 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy na świadczenie w 2017 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. wiecej»

TAGI:

Nabór wniosków na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków

Dodał: dnia 2017-02-02 08:56:48 - (czytane 1237 razy)

Od 1 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich

Dodał: dnia 2017-01-30 09:40:06 - (czytane 257 razy)

Producenci rolni otrzymają z budżetu państwa 65 proc. dopłaty do składki na ubezpieczenie upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich. wiecej»

TAGI:

Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia

Dodał: dnia 2017-01-28 15:27:01 - (czytane 406 razy)

Zezwolenie na wycinkę nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. wiecej»

TAGI:

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR

Dodał: dnia 2017-01-28 15:15:02 - (czytane 192 razy)

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR. wiecej»

TAGI:

Ankieta WFOŚiGW w Kielcach

Dodał: dnia 2017-01-28 15:04:36 - (czytane 207 razy)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji pochodzących od przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, innych instytucji dotyczących planów inwestycyjnych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2017-2019 w zakresie odnawialnych źródeł energii. wiecej»

TAGI:

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

Dodał: dnia 2017-01-27 10:18:27 - (czytane 183 razy)

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 możliwy jest tylko w trybie konkurencyjnym. wiecej»

TAGI:

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dodał: Mariusz dnia 2017-01-19 11:15:58 - (czytane 357 razy)

Podczas ostatniego posiedzenia Kierownictwa resortu rolnictwa został przyjęty harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020, który publikujemy w załączeniu. wiecej»

TAGI:

Korzystne zmiany dla uczestników systemów jakości

Dodał: dnia 2017-01-15 19:36:49 - (czytane 209 razy)

Z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w trakcie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów, wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do materiału siewnego

Dodał: dnia 2017-01-12 13:06:56 - (czytane 279 razy)

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. wiecej»

TAGI:

Nowe zasady obrotu ziemią rolną - serwis ANR

Dodał: dnia 2017-01-10 15:24:36 - (czytane 316 razy)

Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Dodał: dnia 2017-01-01 18:38:58 - (czytane 412 razy)

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa świętokrzyskiego załączamy ulotkę informacyjną dotyczącą przedmiotowej sprawy. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt

Dodał: dnia 2016-12-27 10:16:04 - (czytane 256 razy)

Wprowadzony został obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt (bydła, owiec, kóz i świń) przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. wiecej»

TAGI:

Ustawa o ziemi - pytania i odpowiedzi

Dodał: dnia 2016-12-21 15:01:21 - (czytane 515 razy)

Za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. wiecej»

TAGI:

Zapraszamy na spotkanie dotyczące ekonomii społecznej

Dodał: dnia 2016-12-09 07:28:30 - (czytane 319 razy)

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia wiecej»

TAGI:

"Moja firma-mój sukces"- dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: dnia 2016-12-07 08:50:17 - (czytane 318 razy)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”. wiecej»

TAGI:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

Dodał: dnia 2016-12-07 08:37:00 - (czytane 335 razy)

W ramach projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica" Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. wiecej»

TAGI:

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

Dodał: dnia 2016-11-20 13:31:11 - (czytane 393 razy)

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1. wiecej»

TAGI:

Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 24.000 zł

Dodał: dnia 2016-11-20 13:20:06 - (czytane 362 razy)

Zapraszamy osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30 r. ż. zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim".
wiecej»

TAGI:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodał: Mariusz dnia 2016-11-10 14:04:33 - (czytane 290 razy)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” wiecej»

TAGI:

Uwaga Rolnicy! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dodał: dnia 2016-11-07 07:36:00 - (czytane 328 razy)

Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. wiecej»

TAGI:

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dodał: dnia 2016-10-17 14:10:22 - (czytane 439 razy)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. wiecej»

TAGI:

Chcesz pozyskać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej- przyjdź na szkolenie

Dodał: dnia 2016-10-13 17:10:21 - (czytane 373 razy)

Stowarzyszenie LGD “Królewskie Ponidzie” zaprasza na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz omówienie formularza biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

wiecej»

TAGI:

ARiMR zaprasza na szkolenie

Dodał: dnia 2016-10-12 16:55:41 - (czytane 420 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju, serdecznie zaprasza rolników z terenu Miasta i Gminy Stopnica na szkolenie z zakresu poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. wiecej»

TAGI:

Można już ubiegać się o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Dodał: dnia 2016-10-03 08:27:21 - (czytane 359 razy)

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 września do 28 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. wiecej»

TAGI:

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

Dodał: dnia 2016-09-23 13:03:26 - (czytane 462 razy)

28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. wiecej»

TAGI:

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na "małe przetwórstwo" oraz tworzenie grup producentów

Dodał: dnia 2016-09-12 07:13:46 - (czytane 474 razy)

We wrześniu ARiMR uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" oraz wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Rolnicy, którzy nie mogli dotrzymać terminu na wysianie międzyplonu ścierniskowego, mogą zgłosić zmianę proekologicznego elementu zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

Dodał: dnia 2016-09-09 14:25:34 - (czytane 348 razy)

Rolnicy, którzy z przyczyn agrometeorologicznych (pogodowych) nie mogli wysiać międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA w terminie do 20 sierpnia, mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. wiecej»

TAGI:

Do 30 września br. należy złożyć kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej

Dodał: dnia 2016-08-31 14:17:14 - (czytane 371 razy)

Rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zarządcy którzy rozpoczęli realizację ... wiecej»

TAGI:

ARiMR planuje wypłatę zaliczek na poczet dopłat obszarowych

Dodał: Mariusz dnia 2016-08-30 07:42:28 - (czytane 612 razy)

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina jak chronić trzodę chlewną przed ASF

Dodał: Mariusz dnia 2016-08-25 10:02:17 - (czytane 431 razy)

Rolniku!
W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj: wiecej»

TAGI:

BHP w gospodarstwie rolnym

Dodał: Mariusz dnia 2016-07-29 11:49:35 - (czytane 525 razy)

Pan Jacek Dubiński Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina podstawowe zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa zaktualizowało harmonogram przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy

Dodał: Mariusz dnia 2016-07-13 14:49:08 - (czytane 597 razy)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych do 30 czerwca 2017 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina rolnikom realizującym zobowiązania ekologiczne lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Dodał: dnia 2016-06-08 12:54:21 - (czytane 608 razy)

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014 - 2020) kontrola stwierdziła, że plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego, rolnik lub zarządca: wiecej»

TAGI:

Nowe rozporządzenie MOL- sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Dodał: dnia 2016-06-08 12:52:10 - (czytane 925 razy)

1 czerwca 2016r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).


wiecej»

TAGI:

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-25 10:40:57 - (czytane 640 razy)

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). wiecej»

TAGI:

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-25 10:29:43 - (czytane 573 razy)

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP). wiecej»

TAGI:

40 100 zł na założenie własnej firmy

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-18 13:41:49 - (czytane 680 razy)

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 czerwca 2016r. rozpoczyna kolejny nabór do projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier” wiecej»

TAGI:

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-18 13:36:16 - (czytane 456 razy)

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. wiecej»

TAGI:

Posadź las z pomocą ARiMR. Wkrótce rusza nabór wniosków!

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-04 07:59:51 - (czytane 729 razy)

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". wiecej»

TAGI:

Do 15 czerwca przedłużono termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: Mariusz dnia 2016-05-04 07:56:04 - (czytane 683 razy)

Komisji Europejskiej podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI: