Wiadomości - Aktualności

APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Dodał: Data: 2018-02-19 07:17:00 (czytane: 1103)

W związku z informacjami przekazanymi przez odbiorcę odpadów o niewłaściwym sposobie ich segregowania, przedstawiamy poniżej informację jak prawidłowo gromadzić i segregować odpady komunalne.

W związku z powyższym przy odbiorze odpadów, przeprowadzana będzie kontrola w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Podczas kontroli weryfikowane będzie czy:

- worki/pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi  - czy w pojemniku nie znajdują się odpady podlegające segregacji np. papier, metal, plastik, szkło, przeterminowane leki, baterie, chemikalia itp.

-worki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny – weryfikacja dotyczyć będzie czy zachowana jest poprawna segregacja, np. czy w worku koloru żółtego, przeznaczonym na plastik i metal nie znajduje się np. szkło czy papier.

Deklarując selektywną zbiórkę odpadów, mieszkaniec zobowiązany jest do segregowania  plastiku i metalu, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych. 

W sytuacji braku lub nieprawidłowej segregacji (wskazanej w deklaracji) stwierdzonej podczas kontroli, odpady komunalne będą traktowane jako odpady zmieszane, a właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji jak za odpady zmieszane w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby.

W dniu odbioru odpadów segregowanych (gromadzonych w kolorowych, dostarczonych przez odbiorcę odpadów), niewłaściwie posegregowane odpady nie będą odbierane.

 

 Papier.jpg

 WRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma, zeszyty, tekturę, czyste torby papierowe, puste pudła tekturowe, ścinki papierowe.
UWAGA!!!  Nie wrzucamy mokrego, zabrudzonego  papieru.
NIE WRZUCAMY: kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonego papieru, lakierowanego lub foliowego papieru, tapet, kalki, ręczników i chusteczek jednorazowych, worków po materiałach budowlanych, paragonów, zdjęć.


 szklo.jpg

 WRZUCAMY: szklane butelki, słoiki i szklane pojemniki po art. spożywczych i kosmetykach (szkło opakowaniowe) bez zakrętek.
UWAGA!!!  Opróżniamy szkło z resztek żywności!
NIE WRZUCAMY: szyb, ceramiki, szkła stołowego (np. kieliszków, szklanek), porcelany, fajansu, szkła żaroodpornego, luster, kryształów, żarówek, świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych, termometrów i strzykawek,  monitorów i lamp TV, szkła zbrojonego, zniczy i szklanych figurek, zakrętek z butelek bądź słoików.

 

 plastik.jpg

WRZUCAMY: butelki plastikowe typu PET po napojach, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, worki po mleku, torebki plastikowe i reklamówki, czystą folię aluminiową, puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności np. mleku i sokach), nakrętki z butelek, metalowe zakrętki i kapsle, puste puszki po żywności i napojach, drobny złom, skrzynki plastikowe, doniczki plastikowe.
UWAGA!!!  Przed wyrzuceniem opróżniamy a następnie zgniatamy butelki i pojemniki plastikowe oraz kartony po płynnej żywności.
NIE WRZUCAMY: opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, brudnych naczyń jednorazowych, styropianu, celofanu, zabrudzonej folii budowlanej, zabrudzonych krwią lub tłuszczem opakowań foliowych, puszek po lakierach, farbach, aerozolach, dużego złomu, baterii, akumulatorów, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie, plastikowych części samochodowych, obudowy plastikowej ze sprzętu RTV i AGD.
 

zmieszane.jpg

  WRZUCAMY: odpady,  które nie podlegają segregacji tj.: odpady higieniczne (pieluchy, chusteczki), ceramikę, szkło stołowe, artykuły piśmienne, butelki po olejach spożywczych, paragony, zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.
NIE WRZUCAMY: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii, puszek po farbach lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych, świetlówek, akumulatorów, przeterminowanych leków, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie,  odpadów budowlanych.

Proszę o  przestrzeganie obowiązku związanego z prawidłowym segregowaniem odpadów komunalnych ponieważ ich niedopełnienie może skutkować odmową ich odbioru, co w konsekwencji może wpłynąć na podwyższenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 10 zł miesięcznie od osoby.

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wzór oświadczenia potwierdzającego brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)

W 2018 r. wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) muszą zostać złożone przez internet. Wyjątkiem od tej zasady jest...