Wiadomości - Dla rolnika

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: Mariusz Data: 2020-05-20 10:02:16 (czytane: 399)

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW.

Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu
składania wniosków.
W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe PROW wnioskowało ponad 1,3 mln rolników. W
obecnej kampanii, do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło 529 tys. wniosków. W tym roku wnioski
o dopłaty rolnicy będą mogli składać do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz
obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne,
dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).
Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian
w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. I w tym przypadku rolnicy dostali więcej czasu na
dostarczenie dokumentów. Z powodu epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19,
oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu
zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie
płatności, czyli do 15 czerwca 2020 r. Do środy 29 kwietnia do Agencji wpłynęło 180 tys. oświadczeń
potwierdzających brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego
w roku 2019.
Wnioski i oświadczenia będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień
roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
Oświadczenia można obecnie przekazywać do biur powiatowych ARiMR w następujący sposób: wysłać
je pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną
na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy
e-mail biur powiatowych), a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również
pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach. Jest jeszcze inna
dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji
eWniosekPlus i wysłać wniosek przez internet.
Rolnicy, którzy mają techniczne problemy z wypełnieniem wniosku mogą kontaktować się telefonicznie
z biurami powiatowymi ARiMR (www.arimr.gov.pl zakładka kontakt) lub pod bezpłatnym numerem
infolinii 800 38 00 84.


Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego...