Wiadomości - Aktualności

Bezwględny zakaz spalania odpadów

Dodał: Data: 2019-03-20 07:30:59 (czytane: 493)

Przypominamy o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW w instalacjach grzewczych budynków. Zakaz wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

NIE WOLNO SPALAĆ:

a) plastikowych pojemników i butelek po napojach,

b) zużytych oponi innych odpadów z gumy,

c) przedmiotów z tworzyw sztucznych,

d) elementów drewnianych pokrytych lakierem,

e) sztucznej skóry,

f) opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach,

g) plastikowych toreb z polietylenu,

h) papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) dla województwa świętokrzyskiego

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na 2019 rok dla odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia,...