Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: Mariusz Data: 2016-07-04 07:33:40 (czytane: 2556)

Zachęcamy Państwa do udziału w realizacji projektu pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” realizowanego przez firmę AMD Group na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach nr RPSW.10.04.01-26-0024/15-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Urzędzie Pracy ( I lub II profil pomocy) oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:
- jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

w kwocie do 22 000,00 zł /osobę,
- szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- wsparcia pomostowego w wysokości 1700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,
- wsparcia pomostowego doradczego - biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

Zapraszamy:
- rolników, domowników rolników których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, płacą składki KRUS i są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy; w przypadku zakwalifikowania do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu nastąpi przejście z KRUS do ZUS
- osób niepełnosprawnych
- osób długotrwale bezrobotnych
- kobiety.

Spośród 60 uczestników projektu, którzy wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenia działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznesplany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.

bezzwrotna_dotacja_2016_.jpg 


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce, tel.: 882 063 033 lub 882 117 695 e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem: 11.07.2016 r. i będzie trwała do 22.07.2016 r.

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju, w związku kolejnymi przypadkami wykrywania afrykańskiego pomoru świń u świń i dzików...