Wiadomości - Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziesławicach nabiera tempa

Dodał: Data: 2021-11-15 07:35:45 (czytane: 177)

Własnym nakładem sił i środków, bez dofinansowania z zewnętrznych źródeł, budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziesławice.

Przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica wybudowany został główny kolektor kanalizacji o długości ponad 3,5 km, umożliwiając tym samym rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Czyżowie. W miejscowości Dziesławice pozostaną jeszcze do wybudowania odcinki rurociągów ciśnieniowych o łącznej długości  prawie 6 km.

Historia zatoczyła swego rodzaju koło. W 1996 r. zakończył się proces budowy wodociągów na obszarze całej Gminy Stopnica, które wybudowane zostały w większości przez ówczesny Zakład Gospodarki Komunalnej, obecnie Referat Gospodarki Komunalnej, który przez ostatnie lata był sukcesywnie wyposażany w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, umożliwiające budowę sieci kanalizacyjnej w możliwie najoszczędniejszej formule, własnym nakładem sił.

DSC_0501_1.JPG
 

Zakończenie budowy kanalizacji w Dziesławicach planowane jest na 2022 r. Do kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostanie ponad 50 nieruchomości (150 mieszkańców).  

Ponadto, obecnie trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzałków i Jastrzębiec. W 2021 r. zakończyła się budowa kanalizacji w Szczytnikach.

Sobota z Książką w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

12/04/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz KGW "Strzałkowianki" zapraszają. więcej..

Koncert

12/05/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na koncert. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020...