Wiadomości - Aktualności

Do 1 marca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2021-02-22 13:03:19 (czytane: 185)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2021 r. do dnia 01.03.2021 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.).

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest poniżej oraz w biurze podawczym Urzędu.

2. Posiadacze bydła powinni doręczyć z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byli posiadaczami w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2019 r. obowiązuje nowy limit 100 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku oryginałów faktur, które po opieczętowaniu stosownymi adnotacjami i pieczęciami, zostaną skserowane i zwrócone rolnikowi. 

Ponadto w treści wniosku rolnicy powinni dokonać adnotacji o łącznej ilości litrów oleju napędowego, ujętego na przedłożonych fakturach.

Jednocześnie mając na uwadze epidemię koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i umowy dzierżawy.


Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

Wniosek

Oświadczenie