Wiadomości - Aktualności

Do 15 września mieszkańcy mogą składać wnioski o udział w realizacji projektu obejmującego wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Dodał: Data: 2017-09-06 14:30:06 (czytane: 907)

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie, w przypadku uzyskania dofinansowania, instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 15 września 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie.

Informacje ogólne na temat dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej:

- koszt wykonania instalacji o mocy 3 kW (obniżająca wartość rachunków za energię o ok. 1500 zł rocznie)- ok. 17 000 zł

- wkład własny (finansowy) mieszkańca- ok. 7 000 zł

Instalacja o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię ok. 25 m2 na dachu o kącie nachylenia od 15 o  do 50o  (do 45 m2 na dachu płaskim o kącie nachylenia do 15 o).


Informacje na temat dofinansowania na wykonanie kolektorów słonecznych w zakresie wkładu finansowego mieszkańca:

- Instalacja typu A (2 kolektory, zasobnik na wodę 200 l)- 3 400 zł

- Instalacja typu B (3 kolektory, zasobnik na wodę 300 l)- 3 800 zł

- Instalacja typu C (4 kolektory, zasobnik na wodę 400 l)- 4 200 zł

Na jednej nieruchomości nie mogą być zainstalowane dwie instalacje tego samego rodzaju (np. dwie instalacje kolektorów słonecznych). Wykluczony jest montaż instalacji na pokryciu dachowym zawierającym azbest. Budynek na którym zostanie zamontowana instalacja musi być stale zamieszkały. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza, ani agroturystyczna. Obiekt nie może być również związany z prowadzeniem działalności rolniczej (tj. produkcja energii dla potrzeb np. stajni, stodoły). W/w wartości zawierają 8 % podatek VAT. W przypadku gdy instalacja montowana będzie na budynku gospodarczym lub na gruncie stawka podatku VAT wynosić będzie 23 %.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.stopnica.pl oraz w pokoju nr 7 i 8 Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (tel. 41 3779 804, 41 3779 802).

Deklarację udziału w projekcie wraz ankietą należy złożyć w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Stopnica w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r.

Mieszkaniec składający deklarację udziału w projekcie wyraża jednocześnie wolę wpłaty kwoty ok. 100 zł na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości (wydatek niekwalifikowany, niepodlegający zwrotowi).

Osoba, która wyraża wolę udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów (pliki do pobrania):

 

Ankieta doboru instalacji OZE- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/ankieta_doboru_instalacji_OZE_RPOWS.doc

 

 Deklaracja udziału w realizacji projektu-http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_zgloszeniowa__RPOWS_OZE__2017.docx

 Deklaracja zgłoszeniowa- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_OZE_RPOWS_2014_2020_RPOWS2017.doc

Oświadczenie uczestnika projektu-http://www.umig.stopnica.pl/pliki/oplata_oswiadczenie_kryteria_RPOWS_OZE_2017.doc

 

Poniżej załączamy również projekty umów z treścią których każdy uczestnik przedsięwzięcia powinien się zapoznać. Brak jest jednak konieczności ich składania w chwili obecnej. Umowy zawierane będą z mieszkańcami w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania.

 

Umowa użyczenia- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_uzyczenia_OZE.docx

Umowa "wewnątrzprojektowa"- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_wewnatrzprojektowa_.docx

 

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/23/2018

więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych...