Wiadomości - Aktualności

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2023-02-01 07:08:59 (czytane: 357)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.).

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest poniżej oraz w biurze podawczym Urzędu.

2. Posiadacze bydła powinni doręczyć z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byli posiadaczami w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2020 r. obowiązuje nowy limit 110 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku oryginałów faktur, które po opieczętowaniu stosownymi adnotacjami i pieczęciami, zostaną skserowane i zwrócone rolnikowi. 

Ponadto w treści wniosku rolnicy powinni dokonać adnotacji o łącznej ilości litrów oleju napędowego, ujętego na przedłożonych fakturach.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i umowy dzierżawy.


Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

Wniosek

Oświadczenie 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ruszył program Energia dla wsi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego...