Dworek w Smogorzowie


W połowie XV wieku wieś była własnością Smogorzewskich, herbu Powała. W 1579r. wieś znalazła się w rękach kasztelana  krakowskiego. W XVII wieku Smogorzów stał się własnością Łąckiej z domu Romiszowskiej, wdowy, którą poślubił Jan Chryzostom Pasek. Pasek był właścicielem Smogorzowa w latach 1667-1687. W 1827r. Smogorzów liczył 285 mieszkańców, składał się z dwóch z dwóch folwarków- Smogorzów i Konary. W 1885r. wieś leżała w powiecie stopnickim, gminie Pęczelice, parafii Stopnica. Posiadała wtedy dwa młyny i gorzelnię.

zabytki_dworek_smogorzow001.JPG 

W Smogorzowie zachował się zabytkowy, neogotycki pałacyk, usytuowany w pozostałościach parku, przy drodze krajowej nr 73. Obecnie znajduje się w nim siedziba filii szkoły podstawowej w Stopnicy oraz świetlica wiejska. Ostatnimi właścicielami majątku była rodzina Linowskich. Pałacyk w czasie wojny był siedzibą oddziału do zadań specjalnych NSZ oraz szpitalem tej formacji zbrojnej. Na ścianie pałacyku umieszczona  jest pamiątkowa ku czci NSZ, odsłonięta w 1996r. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską oraz wojewódzką ewidencją obiektów chronionych.

zabytki_dworek_smogorzow002.jpg 

Smogorzów usytuowany jest w Szanieckim Parku Krajobrazowym, oraz Otulinie Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Ma zatem zastosowanie rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca  2005 r. Nr 77/2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938 z późn. zmianami). Uchwałą Nr 62/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r, uznano za pomnik przyrody, formę przyrody żywej drzewo - modrzew europejski (Larynx europea) o obwodzie pnia 282 cm, rosnący na terenie parku podworskiego w miejscowości Smogorzów .

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Nasz Patronat

Zapraszamy na basen w Stopnicy

Data: 2019-06-22,
Miejsce: Kompleks sportowo - rekreacyjny w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00.

więcej

Imprezy

Patronat
2019-06-22 - 2019-08-31

Zapraszamy na basen w Stopnicy

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»