Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019...