Wiadomości - Aktualności

e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

Dodał: Data: 2023-01-11 13:22:08 (czytane: 395)

FILM PREZENTUJĄCY FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI: e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny

Powiat Buski zakończył udział w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach niniejszego projektu pod adresem geodezja.powiat.busko.pl uruchomiono Geoportal Powiatu Buskiego, który oprócz prezentacji aktualnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, udostępnia e-usługi w ramach których można załatwić (drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet) sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju m.in. zamówienie: danych z ewidencji gruntów i budynków (w tym wypisów i wyrysów), kopii mapy zasadniczej, kopii mapy ewidencji gruntów i budynków, kopii materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto e-usługi umożliwiają internetową obsługę: narad koordynacyjnych, rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych a także dokonanie płatności elektronicznej za zamówione materiały.

Uruchomione e-usługi są skierowane zarówno dla administracji publicznej, firm jak i osób fizycznych, umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu, wystarczy wejść na stronę internetową: geodezja.powiat.busko.pl i założyć konto.

size=2 width="100%" align=center>

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach...