Ewidencja Ludności


Załączone pliki:

wniosek_o_udostepnienie_danych_dowod_osobisty.pdf Wniosek o udostepnienie danych dowod osobisty (wniosek_o_udostepnienie_danych_dowod_osobisty.pdf - 590.77 KB)

wniosek_o_udostepnienie_danych_z_rejestru.pdf Wniosek o udostepnienie danych z rejestru (wniosek_o_udostepnienie_danych_z_rejestru.pdf - 596.164 KB)

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf - 96.814 KB)

zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf Zgłoszenie pobytu czasowego (zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf - 404.231 KB)

zgloszenie_pobytu_stalego.pdf Zgloszenie pobytu stalego (zgloszenie_pobytu_stalego.pdf - 398.9 KB)

zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice.pdf Zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice (zgloszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice.pdf - 1430.413 KB)

zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_czasowego.pdf Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_czasowego.pdf - 346.56 KB)

zgloszenie_wymeldowania_zmiejsca_pobytu_stalego.pdf Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego (zgloszenie_wymeldowania_zmiejsca_pobytu_stalego.pdf - 366.766 KB)