Wiadomości - Aktualności

Ewidencja Obiektów Turystycznych - badanie Urzędu Statystycznego

Dodał: Data: 2022-01-19 17:19:03 (czytane: 301)

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Badanie dotyczy: 
  • wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (formularz KT-1)
  • wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych (formularz KT-2; badanie reprezentacjyjne dotyczy tylko wylosowanych obiektów)

Sprawozdania można przekazywać:

 
Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem www.bdl.stat.gov.pl w dziedzinie/zakładce Kultura.Turystyka.Sport oraz w corocznie wydawanej publikacji Turystyka w roku... ” - KLIKNIJ

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

turystyka w polsce w 2020 roku


Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Prognoza zagrożeń meteorologicznych

...