Patronat

Ginące rzemiosło i taniec dworski

Data:18 11 2017 - 28 04 2018
Miejsce: Gminne Centrum Kultury

Harmonogram spotkań:

28 października 2017 r.
Warsztat tkactwa i gobelinu. Uczestnicy poznają technikę tkania tkanin i tworzenia gobelinu. Należy zabrać ze sobą różne rodzaje włóczek.

18 listopada 2017 r.
Taniec dworski. Uczestnicy poznają kroki tańca dworskiego.

9 grudnia 2017 r.
Warsztat haftu. Uczestnicy poznają różne rodzaje haftu ludowego. Należy zabrać ze sobą mulinę, kordonek (różne kolory) , igły.

27 stycznia 2018 r.
Zioła dla zdrowia. Uczestnicy poznają niektóre zioła i ich właściwości oraz zastosowanie.

24 lutego 2018 r.
Kwiaty z bibuły i krepiny. Uczestnicy nauczą się wykonania różnych kwiatów. Należy zabrać ze sobą nożyczki.

24 marca 2018 r.
Warsztat czerpania i zdobienia papieru. Uczestnicy poznają technikę czerpania papieru i zdobienia go.

28 kwietnia 2018 r.
Podsumowanie cyklu warsztatów.
Warsztaty odbywać się będą w godzinach od 15.00 do 17.00 .
Warsztaty poprowadzą instruktorzy posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu danego tematu.
warsztatyGCK.jpgRegulamin uczestnictwa w warsztatach „Ginące rzemiosło i taniec dworski”

1. Organizatorem warsztatów jest Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy.

2. Warsztaty są adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych z terenu Miasta i Gminy Stopnica. Przedział wiekowy od 10 roku życia.

3. Celem warsztatów jest przekazanie informacji na temat dawnych rzemiosł i tańca dworskiego, charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego.

4. Maksymalna ilość uczestników na warsztatach nie może przekraczać 20 osób, dlatego na każde warsztaty należy zapisywać się wcześniej. Chęć uczestniczenia w warsztatach zgłaszamy pod numer telefonu: 601 228 733 lub osobiście u dyrektora GCK pokój nr 6 oraz u kierownika GBP pokój nr 12, co najmniej na tydzień przed wybranymi warsztatami.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów np. ze względu na nieobecność osoby prowadzącej i przełożenia ich na inny termin, o czym chętni będą informowani wcześniej telefonicznie.

6. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do respektowania poleceń osoby prowadzącej warsztaty, przestrzegania ładu i porządki w sali zajęć oraz kulturalnego zachowania.

7. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na fotografiach dla potrzeb promocji warsztatów, na stronie GCK Stopnica i w lokalnej prasie.

8. Każdy uczestnik warsztatów przynosi na zajęcia materiały wskazane w harmonogramie spotkań. Materiały, których nie wykorzysta, zabiera ze sobą, podobnie jak wykonane przez siebie prace, po uprzednim ich sfotografowaniu przez organizatora.

9. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie go przed zajęciami.

Imprezy

więcej