Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica będzie ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców

Dodał: Data: 2017-02-14 11:39:39 (czytane: 1878)

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach którego możliwa będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, do dnia 17 marca 2017 r. zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje udziału w projekcie.

Informacje ogólne na temat dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej:

- koszt wykonania instalacji o mocy 3 kW (obniżająca wartość rachunków za energię
o ok. 1500 zł rocznie)- 18 000 zł

- wkład własny (finansowy) mieszkańca- ok. 8 000 zł

Ponadto mieszkaniec na własny koszt jest zobowiązany do poniesienia wydatków niekwalifikowanych:

Modernizacja rozdzielni głównej w budynku – koszt około 800 zł

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 100 mA – koszt ok. 400 zł

Instalacja o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię ok. 25 m2 na dachu o kącie nachylenia od 15 o  do 50o  (do 45 m2 na dachu płaskim o kącie nachylenia do 15 o).

Informacje na temat dofinansowania na wykonanie kolektorów słonecznych w zakresie wkładu finansowego mieszkańca:

- Instalacja typu A (2 kolektory, zasobnik na wodę 200 l)- 3 400 zł

- Instalacja typu B (3 kolektory, zasobnik na wodę 300 l)- 3 800 zł

- Instalacja typu C (4 kolektory, zasobnik na wodę 400 l)- 4 200 zł

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie pomp ciepła. Wartość instalacji odpowiedniej dla domu o powierzchni 150 m2 wynosi ok. 40 000 zł. Wkład własny mieszkańca- 16 000 zł. Roczny koszt funkcjonowania instalacji wynosi od 2 500 zł (dla uzyskania temperatury ok 21o C) do 5 000 zł (temperatura ok. 25o C).

Informacje na temat dofinansowania na zakup i montaż kotła na biomasę w zakresie wkładu finansowego mieszkańca: kocioł na pellet o mocy 25 kW- ok. 5 600 zł

Na jednej nieruchomości nie mogą być zainstalowane dwie instalacje tego samego rodzaju (np. dwie instalacje kolektorów słonecznych). Wykluczony jest montaż instalacji na pokryciu dachowym zawierającym azbest. Budynek na którym zostanie zamontowana instalacja musi być stale zamieszkały. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza, ani agroturystyczna. Obiekt nie może być również związany z prowadzeniem działalności rolniczej (tj. produkcja energii dla potrzeb np. stajni, stodoły). W/w wartości zawierają 8 % podatek VAT. W przypadku gdy instalacja montowana będzie na budynku gospodarczym lub na gruncie stawka podatku VAT wynosić będzie 23 %.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.stopnica.pl oraz w pokoju nr 7 i 8 Urzędu Miasta i Gminy Stopnica
(tel. 41 3779 804, 41 3779 802).

Deklarację udziału w projekcie wraz ankietą należy złożyć w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Stopnica w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017r.  

Mieszkaniec składający deklarację udziału w projekcie wyraża jednocześnie wolę wpłaty kwoty ok. 100 zł na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości (wydatek niekwalifikowany, niepodlegający zwrotowi).

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat wykonania odnawialnych źródeł energii, odbędzie się w dniu 1 marca br. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

Osoba, która wyraża wolę udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów (pliki do pobrania):

Ankieta doboru instalacji OZE- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/ankieta_doboru_instalacji_OZE.doc

Deklaracja udziału w realizacji projektu- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_OZE_RPOWS_2014_2020.doc

Deklaracja zgłoszeniowa-http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_zgloszeniowa_OZE__.docx

Oświadczenie uczestnika projektu- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/oplata_oswiadczenie_kryteria_OZE.doc

 Poniżej załączamy również projekty umów z treścią których każdy uczestnik przedsięwzięcia powinien się zapoznać. Brak jest jednak konieczności ich składania w chwili obecnej. Umowy zawierane będą z mieszkańcami w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania.

Umowa użyczenia- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_uzyczenia_OZE.docx

Umowa "wewnątrzprojektowa"- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_wewnatrzprojektowa_.docx

Majówka Stopnicka 2018

05/26/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska oraz Miejsko Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają na Majówkę Stopnicką. W dniach 26-27 maja 2018 r. na kompleksie szkolno-sportowym przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Stopnicy odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą Majówka Stopnicka 2018. Wstęp wolny. Imprezę uświetni czeski LUNAPARK! Zapraszamy serdecznie. więcej..

Dzień Dziecka

06/01/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na Dzień Dziecka więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Walentynkowa projekcja filmowa

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na projekcję filmu z okazji Dnia Zakochanych. ...