Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

Dodał: Data: 2017-05-10 07:35:09 (czytane: 714)

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy informuje, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Gminy Stopnica z budżetu Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości 22 950 zł.

W dniu 08 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych zawarł stosowną umowę o dofinansowanie.
Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia sfinansowane będą w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) poniesie wnioskodawca - posiadacz wyrobów zawierających azbest.
Gmina Stopnica przeprowadziła już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w rezultacie którego nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zawarte zostaną umowy z mieszkańcami, których przedmiotem będzie unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji dofinansowanego zadania upłynie z dniem 15 września 2017r.    
W związku z powyższym zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2. Wzór wniosku dostępny jest w pokoju nr 8 oraz na stronie internetowej gminy.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WNIOSEK  NA UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

01/01/2018

Od 26 grudnia br. oddane zostanie do Państwa dyspozycji lodowisko o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Ferie zimowe w MGCK w Stopnicy

02/12/2018

Program ferii zimowych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Stopnicy dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Stopnica więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

15 maja upływa termin składania wniosków o dopłaty obszarowe

Do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie...