Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie z programu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej"

Dodał: Data: 2018-07-25 07:53:01 (czytane: 603)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Renaty Woźniak- Zastępcy Skarbnika, zawarł umowę na realizację projektu pn. "Rozbudowa obiektu rekreacyjno- sportowego w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin".

Dofinansowanie w wysokości 9 999,08 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wniosek Gminy Stopnica został sklasyfikowany na 5 miejscu listy rankingowej spośród 136 złożonych wniosków. 

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu związanego z rozbudową placów zabaw.

Realizacja operacji z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności życia mieszkańców oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu.

IMG_1501.JPG

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplony ścierniskowe zostały...