Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała kolejne dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

Dodał: Data: 2018-05-04 14:34:06 (czytane: 822)

W dniu 4 maja br. w siedzibie Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów". Instytucję Zarządzającą reprezentował Adam Jarubas- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas uroczystego przekazania umowy obecni byli również: Paweł Zagaja- Wójt Gminy Nowy Korczyn oraz Marek Kaczmarek- Wójt Gminy Tuczępy.

DSC_0033.JPG

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:

komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

komponent 2- e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej;

komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);

komponent 4- modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania z nowych e-usług publicznych. Natomiast celem szczegółowym będzie poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Wnioskodawcą, a zatem liderem projektu jest Gmina Stopnica. Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę zajmując ex aequo 1 miejsce na liście rankingowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie sześciu gmin. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Projekt realizowany będzie w latach: 2018-2020.

DSC_0053.JPG 

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Budowa kanalizacji nabiera tempa

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Skrobaczów, Prusy i Kąty Stare- Folwarki....