Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała ponad 246 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodał: Data: 2021-07-26 07:38:58 (czytane: 965)

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane zostaną w Strzałkowie, Szczytnikach, Skrobaczowie oraz Folwarkach.

W dniu 12 lipca br. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych, podpisał umowę z Wykonawcą- Panem Przemysławem Gruszką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EKOFIRMA, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Całkowita wartość przedsięwzięcia przekroczy 650 000 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 2021 r.

W rezultacie realizacji projektu planowane jest wybudowanie 36 przydomowych oczyszczalni ścieków w lokalizacjach gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona pod względem ekonomicznym i technicznym.

Tablica_przydomowe_1.jpg 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spisz się w SPISOBUSIE!

Każdy Mieszkaniec Gminy Stopnica, który jeszcze nie spisał się, będzie miał możliwość zrealizowania obowiązku spisowego w SPISOBUSIE ...