Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica pozyskała ponad 300 000 zł na rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych

Dodał: Data: 2018-07-24 09:09:35 (czytane: 1780)

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację zajęć ICT, umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup komputerów przenośnych, tabletów, drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Projekt realizowany będzie w okresie: styczeń- październik 2019 r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %. 

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...