Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica udzieli Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 80 000 zł na przebudowę drogi powiatowej

Dodał: Data: 2021-01-07 07:17:41 (czytane: 385)

W 2021 r. zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m " dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 800 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia w wysokości 160 000 zł poniosie Gmina Stopnica oraz Powiat Buski.

Zakres projektu obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5 m, uregulowanie przebiegu pasa drogowego, wykonanie utwardzonego kruszywem pobocza, przebudowę istniejących przepustów oraz wymianę zniszczonych zjazdów z drogi publicznej.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych określony został na wrzesień 2021 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ferie po Królewsku online w siedmiu Rezydencjach Królewskich

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem...