Wiadomości - Aktualności

Gmina Stopnica udzieli Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 870 000 zł na przebudowę dróg

Dodał: Data: 2019-12-04 10:29:36 (czytane: 728)

W dniu 21 listopada 2019 r. Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnia uczestniczył w podpisaniu umowy z Wykonawcami robót budowlanych na przebudowę dwóch dróg powiatowych. Umowę z Wykonawcami podpisał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy- Krzysztof Tułak.

Wartość podpisanych umów opiewa na kwotę blisko 3,5 mln złotych. Realizacja zadania została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres zawartych umów obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych na obszarze Gminy Stopnica:

1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m (tj. na odcinku od Skrobaczowa do Stopnicy).

2. Przebudowę drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa- Ruczynów -Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m (na odcinku od Skrobaczowa do Kuchar).

Planowany termin zakończenia robót określony został na 30 września 2020 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mikołajkowy Turniej Badmintona

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica na Mikołajkowy...