Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Załączone pliki:

oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie.doc Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie.doc - 50.176 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie_opodatkowanym.doc Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie_opodatkowanym.doc - 30.208 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.doc Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.doc - 27.136 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_rozliczajacego _sie_ryczaltowo.doc Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (oswiadczenie_czlonka_rodziny_rozliczajacego _sie_ryczaltowo.doc - 31.232 KB)

oswiadczenie_do_karty_duzej_rodziny.doc Oświadczenie do Karty Dużej Rodziny (oswiadczenie_do_karty_duzej_rodziny.doc - 29.696 KB)

wniosek_o_karte_duzej_rodziny.pdf Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny (wniosek_o_karte_duzej_rodziny.pdf - 109.831 KB)

oswiadczenie_o_nie_korzystaniu_z_okieki_calodniowej_wiecej_niz_5_dni.doc Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (oswiadczenie_o_nie_korzystaniu_z_okieki_calodniowej_wiecej_niz_5_dni.doc - 45.568 KB)

oswiadczenie_o_terminie_okresie_urlop_wychowawczy.doc Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (oswiadczenie_o_terminie_okresie_urlop_wychowawczy.doc - 28.16 KB)

wniosek_o_swiadczenia_pielegnacyjne.doc Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wniosek_o_swiadczenia_pielegnacyjne.doc - 63.488 KB)

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_pielegnacyjnego.doc Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_pielegnacyjnego.doc - 49.664 KB)

wniosek_o_zasilek_rodzinny.doc Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (wniosek_o_zasilek_rodzinny.doc - 111.104 KB)

zaswiadczenie_lekarskie.doc Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną­­ potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (zaswiadczenie_lekarskie.doc - 32.768 KB)

oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly_poza_miejscem_zamieszkania.doc Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly_poza_miejscem_zamieszkania.doc - 28.16 KB)

oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly_wyzszej.doc Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly_wyzszej.doc - 28.672 KB)

oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly.doc Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly.doc - 28.16 KB)

oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.doc Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.doc - 27.136 KB)

oswiadczenie_o_zgloszeniu_do_ubezpieczenia_spolecznego.doc Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (oswiadczenie_o_zgloszeniu_do_ubezpieczenia_spolecznego.doc - 26.624 KB)

wniosek_o_zapomoge_z_tytulu_urodzenia_dziecka.doc Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wniosek_o_zapomoge_z_tytulu_urodzenia_dziecka.doc - 60.928 KB)

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku.doc Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasilku.doc - 77.312 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie_podlegajacym_opodatkowaniu_podatkiem_dochodowym.doc Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_dochodzie_podlegajacym_opodatkowaniu_podatkiem_dochodowym.doc - 30.208 KB)

oswiadczenie_potwierdzajace_zameldowanie_tymczasowe_ucznia.doc Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (oswiadczenie_potwierdzajace_zameldowanie_tymczasowe_ucznia.doc - 27.648 KB)

oswiadczenie_ustalenie_obowiazku_ubezpieczenia_spolecznego.doc Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (oswiadczenie_ustalenie_obowiazku_ubezpieczenia_spolecznego.doc - 25.088 KB)

wniosek_o_przekazywanie_swiadczen_na_rachunek_bankowy.doc Wniosek o przekazywanie wypłaty świadczeń na rachunek bankowy (wniosek_o_przekazywanie_swiadczen_na_rachunek_bankowy.doc - 33.28 KB)

oswiadczenie_ustalenie_obowiazku_ubezpieczenia_zdrowotnego.doc Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (oswiadczenie_ustalenie_obowiazku_ubezpieczenia_zdrowotnego.doc - 33.28 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_podlejacych_podatkowi__zryczaltowanemu.pdf Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - pdf (oswiadczenie_czlonka_rodziny_o_podlejacych_podatkowi__zryczaltowanemu.pdf - 296.691 KB)

oswiadczenie_czlonka_rodziny_podatek_dochodowy.pdf Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (oswiadczenie_czlonka_rodziny_podatek_dochodowy.pdf - 308.755 KB)

oswiadczenie_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow.pdf Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (oswiadczenie_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow.pdf - 470.522 KB)

oswiadczenie_o_dochodzie_niepodlegajacym_opodatkowaniu.pdf Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pdf (oswiadczenie_o_dochodzie_niepodlegajacym_opodatkowaniu.pdf - 1401.816 KB)

oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.pdf Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pdf (oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.pdf - 199.489 KB)

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_wiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego.doc Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wniosek_o_ustalenie_prawa_do_wiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego.doc - 104.448 KB)

wniosek_500_pub.pdf Wniosek 500+ (wniosek_500_pub.pdf - 525.528 KB)