Wiadomości - Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Dodał: Data: 2019-12-11 09:55:51 (czytane: 2381)

Dotychczasowy poziom opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w gminie Stopnica obowiązywał będzie, funkcjonujący w całym kraju, nowy wspólny system segregacji odpadów komunalnych.

 Zasady_segregacji_5_frakcji.jpg

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

http://www.umig.stopnica.pl/pliki/harmonogram_odbioru_odpadow_2020.pdf

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy o numerze: 98 8519 0005 0010 0000 0563 0074.

 

 

Selekcja określa frakcje zbieranych odpadów komunalnych gromadzonych odpowiednio
wg obowiązującego koloru w workach na terenie nieruchomości zamieszkałych:

- papier – kolor niebieski,

- szkło – kolor zielony,

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – kolor żółty,

- odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy,

- odpady zmieszane, pozostałości z segregacji – kolor czarny.

Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych przedstawia ulotka informacyjna.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska:

1)   kolorowe worki (niebieski, żółty, zielony i brązowy) otrzymywane od odbiorcy odpadów przeznaczone są wyłącznie na odpady segregowane. W przypadku gromadzenia w nich odpadów niesegregowanych, Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania;

2)   w przypadku gdy stwierdzone zostanie podczas odbioru odpadów segregowanych, że na terenie nieruchomości odpady nie są segregowane prawidłowo, Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania;

3)   w przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady, że na danej nieruchomości odpady segregowane są w sposób niewłaściwy tzn. w odpadach niesegregowanych znajdują się odpady podlegające segregacji, podjęte zostaną czynności zmierzające do zmiany stawki opłat na właściwą dla gromadzenia odpadów w sposób niesegregowany.

Niedopuszczalne jest aby popiół gromadzony był w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane bądź pozostałości z segregacji. Popiół należy gromadzić w odrębnych pojemnikach (workach), które zostaną odebrane w kwietniu 2020 r. w terminie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu.

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

NOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PAPIER (WOREK W KOLORZE NIEBIESKIM)

WRZUCAMY: gazety, książki, czasopisma, zeszyty, tekturę, czyste torby papierowe, puste pudła tekturowe, ścinki papierowe.

 

UWAGA!!!  Nie wrzucamy mokrego, zabrudzonego  papieru.

 

NIE WRZUCAMY: kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonego papieru, lakierowanego lub foliowego papieru, tapet, kalki, ręczników i chusteczek jednorazowych, worków po materiałach budowlanych, paragonów, zdjęć.

SZKŁO (WOREK W KOLORZE ZIELONYM)

 

WRZUCAMY: szklane butelki, słoiki i szklane pojemniki po art. spożywczych i kosmetykach (szkło opakowaniowe) bez zakrętek.

 

UWAGA!!!  Opróżniamy szkło z resztek żywności!

 

NIE WRZUCAMY: szyb, ceramiki, szkła stołowego (np. kieliszków, szklanek), porcelany, fajansu, szkła żaroodpornego, luster, kryształów, żarówek, świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych, termometrów i strzykawek,  monitorów i lamp TV, szkła zbrojonego, zniczy i szklanych figurek, zakrętek z butelek bądź słoików.

 

PLASTIK, METAL (WOREK W KOLORZE ŻÓŁTYM)

 

WRZUCAMY: butelki plastikowe typu PET po napojach, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, worki po mleku, torebki plastikowe i reklamówki, czystą folię aluminiową, puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnej żywności np. mleku i sokach), nakrętki z butelek, metalowe zakrętki i kapsle, puste puszki po żywności i napojach, drobny złom, skrzynki plastikowe, doniczki plastikowe.

 

UWAGA!!! Przed wyrzuceniem opróżniamy a następnie zgniatamy butelki i pojemniki plastikowe oraz kartony po płynnej żywności.

 

NIE WRZUCAMY: opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, brudnych naczyń jednorazowych, styropianu, celofanu, zabrudzonej folii budowlanej, zabrudzonych krwią lub tłuszczem opakowań foliowych, puszek po lakierach, farbach, aerozolach, dużego złomu, baterii, akumulatorów, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie, plastikowych części samochodowych, obudowy plastikowej ze sprzętu RTV i AGD.

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE (WOREK W KOLORZE BRĄZOWYM)

 

WRZUCAMY: resztki z jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy z kawy i herbaty, skorupki z jajek, chwasty, liście, skoszoną trawę, korę drzew, trociny i drobne gałęzie.

 

UWAGA!!!  Odpady biodegradowalne należy kompostować na terenie własnej posesji bądź zbierać do worka koloru brązowego.

 

W gospodarstwach domowych dla których złożono deklarację o segregowaniu odpadów w pojemniku (czarnym worku) przeznaczonym na pozostałości z segregacji nie mogą znajdować się odpady ulegające biodegradacji (tj. np. pozostałości żywności).  

 

NIE WRZUCAMY: roślin porażonych chorobami i grzybami, kości, mięsa, odchodów zwierzęcych, papierosów, popiołu.

 

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE/POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI

(WOREK W KOLORZE CZARNYM)

 

WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji tj.: odpady higieniczne (pieluchy, chusteczki), ceramikę, szkło stołowe, artykuły piśmienne, butelki po olejach spożywczych, paragony, zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.

 

NIE WRZUCAMY: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytych baterii, puszek po farbach lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych, świetlówek, akumulatorów, przeterminowanych leków, strzykawek i innych artykułów medycznych, plastikowych zabawek na baterie,  odpadów budowlanych.

 

Odpady problemowe takie jak:

-      zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

-      zużyte opony od samochodów osobowych,

-      popiół

-      odpady wielkogabarytowe np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe,

 

należy zbierać selektywnie, a następnie dostarczyć do PSZOK-uczyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bądź wystawić przed posesję, podczas zbiórki odpadów problemowych/ wielkogabarytowych w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu.

 

Zużyte baterie można umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach w wyznaczonych punktach stacjonarnych w UMiG Stopnica, przeterminowane leki w pojemniku usytuowanym w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICA” w Stopnicy.

Odbiór odpadów świadczony będzie przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Wszelkie uwagi dotyczące świadczonej usługi prosimy kierować telefonicznie: 15 864 26 41.


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Już w najbliższą niedzielę, zbiórka krwi dla Damiana Brońskiego

W niedzielę- 15 grudnia 2019 r., Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje zbiórkę krwi dla mieszkańca Gminy Stopnica...