Wiadomości - Dla rolnika

Harmonogram szacowania strat spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych

Dodał: Mariusz Data: 2018-07-06 13:54:54 (czytane: 1107)

Szanowni Rolnicy

Zgodnie z otrzymaną od Wojewody Świętokrzyskiego korespondencją, która zawierała również pismo od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, przekazuję informację w zakresie wymagań nałożonych przez wyżej wymienione organy administracji rządowej wobec komisji szacujących straty, a tym samym dotyczących rolników

(dokument źródłowy: plik do pobrania)

- szacowaniem strat mogą być jedynie obszary objęte ryzykiem wystąpienia suszy i grupy upraw określone przez Państwowy Instytut Badawczy- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa;

- szacowaniem strat objęte będą mogły zostać jedynie uprawy przed dokonaniem ich zbioru.


Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (str. 11)- "W przypadku wystąpienia suszy do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby na której prowadzona jest uprawa."

Na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica dołoży wszelkich starań, aby dane z rejestru gruntów pozyskać z dostępnych baz danych, jeżeli jednak nie będzie to możliwe zobowiązany będzie do wezwania rolników do ich dostarczenia.

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 56/2018 Wojewody Świętokrzyskiego informujemy, iż wypis z rejestru gruntów nie będzie wymagany jako załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Wobec powyższego przedstawiamy poniżej harmonogram szacowania strat na obszarach określonych przez Państwowy Instytut Badawczy- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, jako zagrożonych ryzkiem wystąpienia suszy:

Harmonogram_2018.jpg 

W pozostałych miejscowościach oględziny zostaną przeprowadzone po objęciu tych obszarów zagrożeniem wystąpienia suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy na "Premie dla młodych rolników" można składać do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. ...