Wiadomości - Aktualności

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Dodał: Mariusz Szcześniak Data: 2016-02-15 07:21:40 (czytane: 3550)

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie, który odbędzie się 9 kwietnia 2016 r.

Marsz rozpocznie się o godz. 15.00. Zbiórka uczestników w budynku Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Blisko ośmiokilometrowa trasa będzie wiodła malowniczymi okolicami gminy przez miejscowości: Kąty Stare, Folwarki, leśną drogą w stronę Skrobaczowa, marsz zakończy się na placu zamkowym w Stopnicy.

Koordynatorem marszu jest Pan Mariusz Sztorc.

Opiekę nad uczestnikami sprawować będą: Wioletta Ciećko, Aleksandra Salomon, Mariusz Maliga, Mariusz Sztorc.

Bardzo prosimy uczestników o zabranie ze sobą: kijków do nordic walking, kiełbasek, wody, kamizelek odblaskowych i zaopatrzenie się w odpowiednie obuwie i ubranie.

Zapisy uczestników przyjmowane będą przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy do 8 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00.

 Warunki uczestnictwa:

- każdy uczestnik marszu deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w marszu,

- każdy uczestnik marszu przestrzega regulaminu, porządku, zasad dobrego wychowania, poleceń organizatora, koordynatora, opiekunów,

- jeżeli podczas marszu uczestnik odczuwał będzie problemy zdrowotne, niezwłocznie zgłasza ten fakt organizatorowi, koordynatorowi, opiekunom,

- organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia uczestników marszu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania marszu ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające marsz lub jego kontynuację, lub zmianę trasy, jeśli okaże się zbyt uciążliwa dla uczestników.

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku (fotografie z przebiegu marszu) dla celów dokumentacji marszu i jego promocji w prasie, na stronie GCK w Stopnicy.

 

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...