Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: Data: 2021-02-24 13:42:17 (czytane: 607)

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające zamontowane podliczniki, które stanowią ich własność, proszone są w terminie do 10 marca, o  podanie rzeczywistego (obecnego) stanu podlicznika wodomierzowego, za pośrednictwem:

W przypadku nieprzekazania informacji w powyższym zakresie, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, uwzględniające stan podlicznika, nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stan głównych liczników wodomierzowych (stanowiących własność gminy), zostanie odczytany w sposób zdalny przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, bez konieczności wchodzenia na nieruchomości stanowiące Państwa własność. 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica wspiera realizację programu Czyste Powietrze

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,...