Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca odczytu podliczników wodomierzowych

Dodał: Data: 2020-08-27 13:25:55 (czytane: 686)

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, osoby, które nie zdecydowały się na wymianę podliczników, które stanowią ich własność, proszone są w terminie do 21 września, o  podanie rzeczywistego (obecnego) stanu podlicznika wodomierzowego, za pośrednictwem:

W przypadku nieprzekazania informacji w powyższym zakresie, rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, uwzględniające stan podlicznika, nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych z poprzednich miesięcy, które korygowane będą odczytem w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Stan głównych liczników wodomierzowych (stanowiących własność gminy), zostanie odczytany w sposób zdalny przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, bez konieczności wchodzenia na nieruchomości stanowiące Państwa własność. 

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 roku

Jak można się spisać?...