Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca wymiany liczników wodociągowych

Dodał: Data: 2019-09-20 14:58:39 (czytane: 1264)

W 2019 r. Gmina Stopnica rozpocznie wdrażanie systemu radiowego odczytu wodomierzy, dzięki czemu nie będzie konieczności naruszania Państwa prywatności w związku z odczytem zużycia wody.

Ponadto radiowy odczyt będzie identyfikował awarie, wycieki oraz wszelkie nieprawidłowości pracy wodomierzy. W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy będą zobligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac.

W tym miejscu należy wspomnieć, iż licznik główny, stanowi własność gminy, a więc zostanie wymieniony na koszt gminy, mieszkaniec nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Podlicznik natomiast, który występuje w niektórych gospodarstwach domowych jest własnością mieszkańca i ewentualny koszt jego wymiany poniesie mieszkaniec.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż również podliczniki powinny posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

W związku z powyższym, jeżeli podlicznik będący Państwa własnością utracił cechę legalizacyjną, powinni Państwo wymienić na swój koszt podlicznik, według własnego wyboru:

a)    na wodomierz z funkcją zdalnego odczytu, który współpracował będzie z wdrażanym systemem (koszt ok. 170,00 zł + koszt montażu) lub

b)        standardowy zalegalizowany wodomierz bez funkcji zdalnego odczytu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku takiego rozwiązania to mieszkaniec będzie zobowiązany na koniec każdego okresu rozliczeniowego do poinformowania o stanie podlicznika, za pośrednictwem tel. 41 3779 219, mailem: woda@stopnica.pl, a docelowo po wdrożeniu systemu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;  

Przedstawiciele Wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Partner Paweł Stępak, al. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław), którzy posiadać będą stosowne upoważnienie, dokonają wymiany obecnie posiadanego przez Państwa licznika głównego i ewentualnie podlicznika z funkcją zdalnego odczytu.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

VII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu...