Wiadomości - Aktualności

Informacja o punktach zbierania odpadów: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Dodał: Data: 2022-05-25 14:28:21 (czytane: 287)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz zobowiązany jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Odpady można zagospodarować przez zlecenie tej czynności następującym podmiotom:

Opony rolnicze, ciężarowe:
•    Trans Południe Sp. z o.o.

39-200 Dębica
Podgrodzie 8b
tel. 14 681 89 89

•    P.U.H. EKO-RASPOL
Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543


Folia rolnicza, sznurek rolniczy:
•    P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul Nidziańska 3
26-026 Morawica
tel. 41 311 75 68,
     601 867 543


Środki ochrony roślin:
•    Firma Handlowo- Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami

ul. Skrzetlewska 4
25-656 Kielce
tel. 692 483 532,
      530 313 793


Skup olejów przepracowanych/odpadowych :
•    RAN-FLEX Sp. z o.o.- Biuro Handlowe- Kielce
ul. Głogowa 13
25-346 Kielce
tel. 41 369 18 05
      41 342 53 04
      41 369 23 13

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Zlecenie zbierania odpadów można powierzyć, np. wyżej wymienionym punktom.

Unable to connect to database