Wiadomości - Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

Dodał: Mariusz Data: 2020-09-16 09:35:05 (czytane: 110)

na realizację zadania publicznego w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2020 roku

W dniu 11.09.2020 rozstrzygnięty został konkurs w zakresie w profilaktyki i promocji zdrowia, w tym prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2020;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 10.09.2020 - 11.09.2020r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: „Fundacja Gospodarczą św. Brata Alberta, ul. Sienna, 25-725 Kielce”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2020 roku, zamieszkałych na terenie gminy Stopnica.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane –25 000,00 zł

Przyznane – 25 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 roku

Jak można się spisać?...