Wiadomości - Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

Dodał: Mariusz Data: 2021-02-19 12:10:40 (czytane: 88)

na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2021 roku

W dniu 19.02.2021 r. rozstrzygnięty został konkurs w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w tym prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2021;

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 25 000,00 zł.

Do przedmiotowego postępowania konkursowego zgłoszono 1 ofertę, w tym w terminie wskazanym w ogłoszeniu 1 ofertę.

W dniach 18.02.2021 - 19.02.2021 r. komisja w składzie zatwierdzonym przez Burmistrza dokonała jej analizy i oceny.

 

Nazwa organizacji: „Fundacja Gospodarczą św. Brata Alberta, ul. Sienna, 25-725 Kielce”

Nazwa  projektu proponowanego do realizacji: Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2021 roku, zamieszkałych na terenie gminy Stopnica.

Kwoty dotacji:

Wnioskowane –25 000,00 zł

Przyznane – 25 000,00 zł

 

Uwagi Komisji: - brak uwag

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Odpady (meble oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) należy wystawić przed posesję (na pobocze drogi publicznej)...