Wiadomości - Dla rolnika

Informacja Starosty Buskiego w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych

Dodał: Data: 2017-05-04 13:19:40 (czytane: 1997)

Starosta Buski informuje, że w celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi oraz kredytów i pożyczek udzielonych w latach 1945-1990 ...

Starosta Buski informuje, że w celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi oraz kredytów i pożyczek udzielonych w latach 1945-1990 na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, wniosek należy kierować do:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
AL. JEROZOLIMSKIE 7
00-955 WARSZAWA
z dopiskiem „Departament Prawny"

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U.2016, poz. 1787), do zadań banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu:

  • nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wniosek o zezwolenie na wykreślenie dostępny jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce - osoby fizyczne (wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste. Przedwojenne papiery wartościowe- https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/wydawanie-oswiadczen-ksiegi-wieczyste-przedwojenne-papiery-wartosciowe/ ).

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie wycinki krzaków

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju informuje, że przy drogach powiatowych na poszczególnych gminach na terenie Powiatu Buskiego,...