Wiadomości - Aktualności

Informacja w sprawie możliwości zgłaszania i szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Dodał: Data: 2019-08-05 08:31:07 (czytane: 1323)

W dniu 02 sierpnia 2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy. Opublikowanie przez Instytut komunikatu było niezbędne do rozpoczęcia szacowania strat przez gminną komisję.

IUNG stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na niektórych kategoriach gleb w następujących uprawach, w Gminie Stopnica:

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna (piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – psp).  Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna (piasek gliniasty lekki – pgl, piasek gliniasty lekki pylasty – pglp, piasek gliniasty mocny – pgm, piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp)

w/w kategorie gleb występują:

I. na obszarze miejscowości: Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Bosowice, Zaborze,

WSZYSTKIE UPRAWY;

II. na obszarze miejscowości: Skrobaczów, Szczytniki, Konary, Topola, Czyżów (północna część miejscowości), Smogorzów (południowa część miejscowości), Kąty Nowe (wschodnia część miejscowości).

WSZYSTKIE UPRAWY ZA WYJĄTKIEM: DRZEW OWOCOWYCH.

W pozostałych miejscowościach należących do Gminy Stopnica, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy tylko w krzewach owocowych oraz roślinach strączkowych.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, nie objął ryzykiem wystąpienia suszy gleb o wysokich klasach bonitacyjnych (Mietel, Szczeglin).

Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie na wniosek rolnika, a szacowaniem strat objęte będą mogły zostać jedynie uprawy przed dokonaniem ich zbioru.

W związku z powyższym po upływie terminu przewidzianego na złożenie przez rolnika wniosku, w pierwszej kolejności, Komisja przystąpi do szacowania strat w miejscowościach i uprawach w których Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy.

Niemniej jednak, wnioski o szacowanie start w gospodarstwie rolnym mogą składać wszyscy rolnicy, nawet Ci którzy posiadają uprawy w miejscowościach na których Instytut nie stwierdził ryzyka wystąpienia suszy. W tych miejscowościach oględziny zostaną przeprowadzone po objęciu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, tych obszarów i upraw zagrożeniem wystąpienia suszy.

W terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy w pokoju nr 17 (II piętro) lub na stronie internetowej Urzędu.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR). Jeżeli w/w dokumenty zostały dołączone do wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie, złożonym w bieżącym roku do szacowania szkód z tytuły wystąpienia gradu lub nawalnych deszczy, nie ma potrzeby składania ich ponownie.

Stopnica, dnia 05.08.2019 r.

 

WNIOSEK do pobrania

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenie

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenia "500 plus" i "Dobry start" można składać również w formie papierowej. Należy to zrobić...