Wiadomości - Dla rolnika

Informacja w sprawie możliwości zgłaszania i szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą występującą na terenie gminy Stopnica

Dodał: Data: 2018-06-25 13:32:57 (czytane: 1715)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na następujących kategoriach gleb w gminie Stopnica:

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:  

piasek luźny - pl

piasek luźny pylasty - plp

piasek słabo gliniasty - ps

piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna: 

piasek gliniasty lekki - pgl

piasek gliniasty lekki pylasty - pglp

piasek gliniasty mocny - pgm

piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

w/w kategorie gleb występują:

I. na obszarze miejscowości: Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Bosowice, Zaborze,

w następujących uprawach/ grupach upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe;

II. na obszarze miejscowości: Skrobaczów, Szczytniki, Konary, Topola,

w następujących uprawach/ grupach upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe;

W pozostałych miejscowościach gminy Stopnica, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, nie stwierdził zagrożenia wystąpienia suszy.

Zgodnie z wytycznymi administracji rządowej szacowania strat można dokonać jedynie na wniosek rolnika.

W związku z powyższym po upływie terminu przewidzianego na złożenie przez rolnika wniosku, w pierwszej kolejności, Komisja przystąpi do szacowania strat w miejscowościach
w których Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy.

Niemniej jednak, wnioski o szacowanie start w gospodarstwie rolnym mogą składać wszyscy rolnicy, nawet Ci którzy posiadają uprawy w miejscowościach na których Instytut nie stwierdził ryzyka wystąpienia suszy. W tych miejscowościach oględziny zostaną przeprowadzone po uzyskaniu zgody Wojewody bądź objęcia tych obszarów zagrożeniem wystąpienia suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY.

W terminie do dnia 5 lipca 2018 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy w pokoju nr 10 (I piętro, sekretariat) lub na stronie internetowej Urzędu.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Dodatkowo, poszkodowany rolnik powinien wypełnić załączoną do wniosku tabelę, w której należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie (uwzględniając również uprawy w innych gminach) na działkach ewidencyjnych korzystając z kopii wniosku o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stopnica, dnia 25.06.2018 r.

Wniosek o oszacowanie - plik do pobrania - docx

Wniosek o oszacowanie - plik do pobrania - pdf

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej...