Wiadomości - Aktualności

IX Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2019-12-20 09:45:55 (czytane: 539)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 9 grudnia 2019 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
 1) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
 2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych na 2020 rok,
 3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
 4) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,
 5) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stopnica,
 6) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2020 rok,
 7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
 8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,
 9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2025,
 10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 11) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,
 12) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025,
 13) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2020 rok,
 14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
 15) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
 budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować...