Wiadomości - Dla rolnika

Jak zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne?

Dodał: Data: 2018-01-19 08:25:43 (czytane: 1536)

Procedura zgłaszania szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272) §1 pkt 2 właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza fakt jej wystąpienia w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

 kola_lowieckie_2017_www.jpg

 

 

obwody_lowieckie___www.jpg 

 Formularz zgłoszenia szkody - plik do pobrania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272.)

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stopnicy

W ramach tegorocznego finału zebrano ponad 18 000 zł. ...