Wiadomości - Aktualności

Jednorazowe świadczenie na uczące się dziecko

Dodał: Mariusz Data: 2018-06-26 08:52:28 (czytane: 1663)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy uprzejmie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

1)  20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;

2)  24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

1) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. „zerówka”;

2) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informacja o  przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Decyzje będą wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz decyzji w  sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy, bądź pod numerami telefonu: 41 3779800 wew. 22 lub 514 102 519.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

/-/ mgr Ewa Naporowska

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: ...