Wiadomości - Aktualności

Jeżeli chcesz w tym roku kupić węgiel, złóż do 22 listopada wniosek do Urzędu. Składane wcześniej deklaracje nie uprawniają do zakupu węgla

Dodał: Mariusz Data: 2022-11-15 09:27:02 (czytane: 585)

Konieczność składania wniosków wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych.

Wnioski w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, należy składać:

  • w Biurze Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, lub
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal (wniosek opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przesłany wniosek przez portal ePUAP opatrzony podpisem kwalifikowanym), adres skrzynki ePUAP: w pozycji „Wybierz urząd” należy wpisać Gmina Stopnica bądź f3dd0jw725, lub
  • za pośrednictwem operatora pocztowego

Obecnie brak jest informacji w zakresie:

- terminu dostępności węgla (kiedy, jaki sortyment, w jakiej ilości będzie on dostępny);

- jakości i kaloryczności sprzedawanego węgla (kupujący nabywał będzie węgiel na własne ryzyko);

- czy węgiel będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tzn. osób które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż:

- do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

- osoba uprawniona będzie mogła zakupić węgiel w następujących okresach, w ilości:

a) do 31.12.2022 r.- 1,5 tony,

b) w okresie od 1.01.-30.04.2023- 1,5 tony;

- wnioskodawca (osoba uprawniona do zakupu) składa oświadczenie, że zarówno on, jak również żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości o której mowa powyżej.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prosimy składać bez zbędnej zwłoki.

 

 

Wniosek - plik do pobrania

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"...