Wiadomości - Dla rolnika

Kolonie letnie dla dzieci rolników

Dodał: Data: 2020-06-22 20:08:15 (czytane: 2129)

Uprzejmie informuję, że w czasie tegorocznych wakacji, biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyska Izba Rolnicza organizują 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W koloniach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna, urodzona od 01 stycznia 2004 roku i których przynajmniej jedno z rodziców  (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia. W tym roku w związku z epidemia COVID-19, kolonie odbędą się przy uwzględnianiu określonych ograniczeń sanitarnych (wytyczne GIS, MZ i MEW w zał.) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Zostanie także zapewniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID 19.

W związku z wcześniej wspomnianymi wytycznymi GIS,MZ i MEN, informuję, że rekrutacja uczestników na kolonie musi odbyć się ze szczególnym przestrzeganiem określonych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi, co potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni w ankiecie kwalifikacyjnej koniecznej do zakwalifikowania i oświadczeniu podpisanym w dniu wyjazdu (wzory w zał.) Uczestnicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku wystąpienia u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.  

            Kolonia w czasie tegorocznych wakacji odbędzie się nad morzem we Władysławowie- Chłapowie w terminie od 27 lipca do 4 sierpnia 2020 roku.

 Zakwaterowanie uczestników kolonii odbędzie się w Ośrodku Kolonijnym Korsarz we Władysławowie-Chłapowie ul. Jaśminowa 12 i 21.  

            Odpłatność rodziców za udział jednego dziecka z rodziny rolniczej wynosi 570,00zł.  (pięćset siedemdziesiąt złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy  Krajowej Rady Izby Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa – BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione spełniające wymogi sanitarne:

- zakwaterowanie,

- wyżywienie,

- opiekę pedagogiczną i medyczną,

- program turystyczny,

- ubezpieczenie

- transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem.

            W kolonii nad morze  może wziąć udział 3 osoby. Bardzo proszę o  potwierdzenie udziału ile dzieci będzie uczestniczyć w kolonii w biurze ŚIR w  Kielcach do dnia 30 czerwca 2020 r. do Pani Eweliny Stojek. nr. tel.   41/341-10-68.

            W przypadku większej liczby chętnych proszę o zapisywanie ich na listę osób rezerwowych.

Natomiast wypełnione i podpisane dokumenty:

1.      Kartę kwalifikacyjną wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku

2.      Ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.      Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka

4.      Oryginalne zaświadczenie z KRUS potwierdzające, że przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania kolonii (wzór zaświadczenia w załączeniu) Na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta; jeśli rodzic/opiekun prawy pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od-do).

5.      Kserokopia dowodu wpłaty

6.      Lista uczestników turnusu zimowiska

proszę o dostarczenie do biura ŚIR w Kielcach najpóźniej do dnia 10 lipca 2020r.

Dzieci i młodzież na kolonie wyjeżdżać będą autokarem z Kielc. O miejscu i godzinie odjazdu poinformujemy rodziców kilka dni przed wyjazdem.

                                                                                         Z poważaniem
                                                                                         Stanisław Stanik
                                                                                         Prezes Zarządu

0001_4.jpg
     

 Szczegóły: http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Korsarz2020.zip

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Sezon letni czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

07/03/2021

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 3 lipca, od godz. 11:00. więcej..

Zapraszamy na basen i Piknik Rycerski w Stopnicy

07/25/2021

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. W niedzielę zapraszamy natomiast na Piknik Rycerski w Stopnicy. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Portal ARiMR IRZplus - zgłoś zwierzęta przez internet

...