Wiadomości - Aktualności

Konkurs dla PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-19 14:03:40 (czytane: 551)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, w załączniku przesyła informację dotyczącą Konkursu dla PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO ROKU,

celem dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych.
 
Szanowni Państwo,

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.
Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2018 roku w Warszawie podczas V Forum Sektora Wołowiny.
Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.
W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2018 w następujących kategoriach:
1. producent bydła opasowego,
2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,
3. producent odsadków,
4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Zwracamy się do Państwa z propozycją rozpropagowania idei Konkursu wśród hodowców bydła mięsnego i producentów żywca wołowego oraz zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018 w oparciu o załączoną ankietę w terminie do 30 września 2018 roku.

Wypełnione ankiety należy przesłać pod adres:
Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018
ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
UL. Piaskowa  18
25-323 Kielce
Tel. 41 3433190
www.kowr.gov.pl

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dzieci z gminy Stopnica w nowoczesnym przedszkolu (nowa fotorelacja)

Marszałek Adam Jarubas wziął udział w uroczystym otwarciu przedszkola w Stopnicy....